TränätverkA på ArkDes

Den 11 juni hade TränätverkA träff på ArkDes där först Jonas Olsson och Linda Kummel berättade om ArkDes uppdrag att arbeta vidare med ”Gestaltad Livsmiljö”, om ThinkTank, Sustain Nordic och om Wood In Construction genom Nordiska Ministerrådet. För att få vidare information om vad som pågår inom dessa projekt går det att se vidare på:

sustainnordic.com
woodinconstruction.net
https://arkdes.se/arkdes-think-tank/

Tränätverk´s träff på ArkDes gav många perspektiv på vår träbyggnadskunskap som är lätt att glömma bort när siktet är ställt allt för snävt framåt. Materialet som finns på ArkDes är bla donerade arkitektritningar från 1900-talet och nästa programpunkt var att intendent Johan Örn hade valt ut tre exempel tänkvärda på byggnader och lagt fram material för oss att titta närmre på.  Ett av dem var Gunnar Mattssons och Tina Wiks museum på Birka och då Tina Wik tursamt var med oss fick vi möjlighet att höra lite närmre om projektet utöver att se de mycket intressanta ritningarna. Konstruktör var Krister Berggren.

Det andra projektet var Lagerhuset av konstruktör och professor Carl Forsell och av arkitekt Gunnar Asplund. Det var en typbyggnad för spannmålsmagasin som ingick i ett statligt program år 1918 där i allt 9 st uppfördes och två finns bevarade idag varav ett ombyggt till bostäder i Eslöv. När ombyggnaden gjordes 2008 blev det det då högsta bostadshuset utfört i trä med sina 31 meter och 10 våningar. Det är en imponerande konstruktion och trästomme i huset och gemensamt för alla de tre byggnaderna vi tog del av var det nära samarbete med konstruktören som varit och fortfarande är fullständigt essentiell för att vi tillsammans skall hitta de verkligt bra lösningarna på uppgifterna vi har i varje projekt. Intressant kan vara att Carl Forsell var ordförande i Svenska Betongföreningen och alla hans publikationer verkar handla om utveckling av betong. Att han då konstruerar denna imponerande träbyggnad i helträ och inte i limträ är nästan lite svårt att förstå idag då träkonstruktion inte ens ingår i ingenjörernas obligatoriska utbildning men då för nästan exakt 100 år sedan var det en självklarhet. Den tredje byggnaden Johan Örn valt ut var ”Villa – Bo med bil” från H55 av Ahlgren, Olsson och Silow AOS och även här var konstruktören essentiell. På 1950-talet togs en industriell byggmetod fram som byggde på byggklotsar som sattes samman till element på plats. Hussystemet kom 1952 att bli AB Elementhus och fabriken låg i Mockfjärd. Vad AOS visade på utställningen i Helsingborg var ett unikt modernt koncept med tekniken som grund. Konstruktörer var Lennart Bergvall och Erik Dahlberg. Huset byggde på en kombination av regelstomme och blocklängder i stavar om ca 20x20cm med en både invändig och utvändig 20mm treskiktspanel och isolering emellan, alltså en tunnare variant av KL-trä. Det finns mycket att fundera vidare över från detta exempel och om hur vi idag talar om hur det industrialiserade byggandet måste få genomslag med sina nödvändiga fördelar. Det blir tydligt att det är exakt samma argument idag som på 50-talet. Utan att själv ännu läst boken dristar jag mig till att tipsa om ISBN 9789144096643 Industriellt Husbygge av Helena Lidelöw mfl. Boken innehåller en omfattande historisk del där mycket om dessa tankar troligen belyses. Nedan en utskrift från byggbeskrivningen Johan Örn hade lagt fram:

”Detta hus är endast ett exempel på hur ett elementhus kan utformas. Möjligheterna till individuell utformning är mycket stora och på nästa sida visar vi några ytterligare exempel.
Grundidén bakom elementhuset är kort sagt bygglådans. ”Byggklotsarna” är standardelement för väggar, golv, och tak som sammanfogats enligt monteringsritningarna. Systemet har medfört, att arbetet på byggplatsen överflyttas till fabriken, där det kan utföras bättre och snabbare och med högre kvalitet.
Ytterpanel och innerpanel av tre lager krysslimmad trä enligt ny metod med högfrekvenshärdning av det vattenbeständiga konsthartslimmet. Sidostycken av hård board med fyllning av kutterspån införd under tryck. Wellitband tätar mellan elementen. Lågt värmegenomgångstal K=0,34 ger låga bränslekostnader. På byggplatsen sammanfogas elementen till väggar och bjälklag. I vissa element är inlagda ledningar för strömställare, vägguttag, vatten- och avloppsrör.
Detta rationella byggnadssätt sänker byggkostnaderna högst avsevärt och ger ett fullt färdigt och inflyttningsklart hus på 14 dagar.”

Som avslutande del fick vi en fin introduktion till biblioteket och dess samlingar och den service som erbjuds. Bibliotikare Lena Biörnstad Wranne hade tagit fram ett urval böcker om träarkitektur för att visa på de olika sorters publikationer som ArkDes har. Hälften av bokbeståndet består av donerade titlar, många från arkitektkontor. Om något saknas i deras samling har de möjlighet att både beställa från andra biliotek och köpa in då det är ett forskningsbibliotek. I vissa perioder är det möjligt att beställa fram ritningar ur arkiven till forkarsalen i fall man vill studera något verk eller byggnad och dess tillblivelseprocess närmre. Det går då även att antingen fotografera materialet själv eller om man vill beställa dessa från museet.

TränätverkA tackar ArkDes för en otroligt givande kväll.