Skogen i fortsatt samtal – hur gestaltar vi i trä för hållbarhet i hela ledet?

Som uppföljning på de samtal om skogen och arkitekturen vi hade i Göteborg på Trä&Teknikmässan samt för tre år sedan på en träff hos Arkitema har TränätverkA (för arkitekter och konstruktörer som arbetar med att gestalta i trä) den 13 september ett samtal om skog, skogsbruk, certifiering och hur vi provar olika möjligheter och hur vi kan föreskriva så hållbart som möjligt. Lisa Röstlund journalist DN och författare till Skogslandet, Lena Dahl verksamhetschef FSC som presenterar deras nya regler och förhoppningsvis ytterligare en mycket kunnig person är med i vårt samtal och gestaltning med hållbarhet i råvaran – hur gör vi? För det finns en del vi kan göra på beställarsidan. Ämnet är brännande aktuellt för allt från EU-nivå till våra röster i personliga engagemang och vår kunskapsinhämtning inom vårt yrke. Det gäller att vi kan navigera på många nivåer för att hitta fram till bra lösningar. Varmt välkomna till denna träff med värdskap hos AIX Arkitekter i samarbete med Gaia Arkitektur.

TRÄNÄTVERKA LEDER TRE SAMTAL PÅ TRÄ&TEKNIK SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

30 augusti kl 10.00-13.00 Välkommen
Ingen anmälan, gratis inträde till mässan

Hållbarhet är att stäva efter balans med marginal för det oförutsägbara…vad innebär det för skogen och trämaterialet, människan och sinnena, trä i mängd, nyttjande och ekonomi?

Välkommen till ett besök på mässan Trä & Teknik i Göteborg. TränätverkA ger möjlighet till samtal med tre teman och de beskrivs närmre på mässans hemsida: https://traochteknik.se/hem/hander-pa-massan/program/

Vi hoppas du har möjlighet att lyssna på samtalen och även om formatet är i seminarieform vill vi bjuda in till kommentarer med.

Vi hälsar våra gäster och Dig välkommen;

Patrick Bäckström, Marknadschef, Sveaskog,
Markus Steen, Skogsbruksansvarig & rådgivare Plockhugget
Henrik Ohlsson, Religionshistoriker Forskare, Södertörns högskola
Tomas Nord, Forskare, LIU och RISE, Enheten för Träbyggande
Anna-Lena Gull, Industridoktorand industriellt och hållbart byggande, ByggDialog Dalarna
Daniel Wilded, Försäljningschef, Masonite Beams

/ TränätverkA

Skånskt Träbyggande – Tradition och Framtid

Välkommen till TränätverkA-träff om Skånskt Träbyggande OBS DENNA VECKA DEN 21 APRIL 17.30

Nu på torsdag inbjuds du till att samtala om Skånskt träbyggande, tradition och Framtid. Gäster är Sofie Campanello, Fabel Arkitektur och Jakob Nilsson Gögalunds såg & Hantverk.

Att förstå varifrån vi kommer kan ge mål och mening åt sökandet efter framtidens regionala träbyggnadskonst. Värd är Kjellander och Sjöberg genom Simon Estié. Varmt välkomna! OSA som vanligt event@tranatverka.se

Trä i komplex urban miljö – möjliggörare – hur?

Nu håller vi verkligen tummarna att vi kan köra på igen med våra träffar. Först ut är ett otroligt efterlängtat studiebesök på Cederhusen. John Billberg, General Architecture och Anna Ervast Öberg, Folkhem tar emot oss och guidar oss genom detta högintressanta projekt. Vi vill såklart höra om vilka möjligheter trämaterialet gett på denna extremt komplicerade plats, hur möjligheter och tankar kring gestaltningen har sett ut och hur processen under byggnationen gått till. Välkomna till samtalet.

Vi har begränsat antal som kan komma då det är en byggarbetsplats och därav behöver vi även förlägga tiden för besöket till em 14.00-15.30.

Vi meddelar om du fått plats senast den 10 december. Får du förhinder måste du anmäla detta. Vi vet redan nu att vi kommer ha en kölista.

Och till sist – vi börjar prick 14.00 

Anmälan till event@tranatverka.se

Varmt välkommen.

Vad händer i Malmöregionen? Tränätverka bjuder in.

I augusti i år hade TränätverkA sin första träff i Malmö på Form Design Center och stafettpinnen lämnades över till Ola Jonsson, C.F. Møller Architects och Joakim Lyth, Wingårdhs. Nu bjuder vi in till nätverksmöte igen och vi välkomnar alla som jobbar med gestaltningen kring trä som gemensamt intresse och vill driva utvecklingen framåt. Det pågår mycket i Malmö och träarkitektur är under luppen.

Välkomna till TränätverkA i Malmö torsdag den 25/11 kl 17-19.
OSA till: event@tranatverka.se

Samspel och nystart 2021 för TränätverkA i Malmö

FINISSAGE: WOODLIFE SWEDEN

Den 25 augusti kl 16.00 – 17.30 + efterföljande mingel

var: Form/Design Center Malmö

I samarbete med Sveriges Arkitekter bjuder vi in till samtal och finissage för utställningen Woodlife Sweden.

Denna kväll anordnar vi vår första kväll i Skåne. Vi inbjuder till samtal kring samspelet kring det vi gestaltar och bygger. Vad händer utanför, vad samspelar vi med och hur ser sammanhanget ut utanför och sammanhanget i det större perspektivet. Hur förhåller sig tiden till samspelet…vad är viktigt nu och vad är viktigt framöver. Klimatet så klart, där LFM30 är ett exempel på viktig plattform för byggande. Och vårt välmående, hur samspelar vår hälsa med det byggda och samspelet med miljön runt om det byggda. Vad vet vi och vad tror vi. Vilka drivkrafter i samhället leder i en positiv riktning för utveckling och vilken roll spelar trä, träd och landskapets gestaltning i detta.

Med bakgrund av ändrade levnadsmönster, på grund av både corona och av ett allt snabbare förändrat klimat, samtalar vi kring alla de möjligheter som klok gestaltning kan ge, i byggnader såväl som utemiljö. Vi presenterar temat och frågeställningen och bjuder in till ett gemensamt samtal med dig som deltagare.

I panelen

  • Anna Bengtsson, Landskapsarkitekt SLU – Evidensbaserad hälsofrämjande design i utemiljön
  • Karin Löfgren, Arkitekt AIX Arkitekter, Hållbarhets- och träbyggnadsstrateg – Om utemiljöns gestaltning för hållbarhet och hälsa mot 2030
  • Pi Ekblom, Arkitekt och delägare Gaia arkitektur – Hembygdsutveckling på Sollerön, gestaltning utifrån hela system.
  • Susanne Rudenstam, Kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli, samarbetspart i Woodlife Sweden samt i ledningsgruppen för LFM30
  • Tove Dumon Wallsten, arkitekt, projektledare och producent på Sveriges Arkitekter och för Woodlife Sweden

Begränsat antal platser. Vi kommer vid tidpunkten följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna sammankomster.

Vi återkommer med information när anmälan öppnar ca två veckor innan.
Varmt välkomna

Sjukhus i Trä med fokus på Arkitektur.

I väntan på vårt höstprogram tipsar TränätverkA om följande webbevent:

Välkommen till vårt nästkommande webbinarium den 15 juni med Smart Housing Småland – Sjukhus i Trä

Nu är det dags för nästa webbinar i serien från Sjukhus i Trä med fokus på Arkitektur.

Arkitekt Jenny Mäki, White Arkitekter kommer berätta om den psykiatriska kliniken på Grönland och lite andra vårdbyggnader i trästomme. 
https://whitearkitekter.com/se/projekt/psykiatrisk-klinik-i-nuuk/

Forskaren Tomas Nord berättar om nyttan av att bygga sjukhus med Trä i stomme och interiört.
Moderator för webbinariet är projektledare Magnus Falk.

Datum och tid: 15 juni Kl. 13.30-15.00

Anmälan till Christina D-Nordström senast 11 juni

Max 2 personer från samma företag/myndighet. Fler släpps på i mån av plats.

Det avslutande webbinariet planerar vi i samband med Almedalsveckans program.

Lite kort info om Sjukhus i trä

Förstudien Sjukhus i trä var ett första steg i att utforska möjligheter och hinder för träbyggande i sjukhusprojekt. Målsättningen var att skapa trygghet och stöd för byggherrar och hela värdekedjan för att utforska möjligheten att bygga även sjukhus i trästommar och eventuellt även fasader. I förstudien har man tittat på ett antal dokument som beskriver de krav som ställs för sjukhusbyggnader och noterat att kraven är ofta objektsspecifika. Förstudiens slutsats blev att det är fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä. Projektet har berört de flesta delar som kan vara aktuellt för en sjukhusbyggnad.

Sjukhus i trä startade sin webbinarserie den 7 december 2020 där förstudien som släpptes samma år summerades. Smart Housing Småland – Sjukhus i trä har haft två webbinar för särskilda målgrupper under våren med tema på konstruktörsperspektiv och beställarrollen.

Väl mött!

Projektledningen Sjukhus i trä

FÖRGRENINGAR – FORM OCH PRODUKTION I SYNERGI

FÖRGRENINGAR – FORM OCH PRODUKTION I SYNERGI

Denna Göteborgsträff är ett samarbete mellan White arkitekter och DREEM arkitekter. Det kommer vara begränsat med platser så föranmälan krävs. Därför ber vi även att du lämnar besked om du inte kan utnyttja din plats. Först till kvarn gäller och besked lämnas i veckan innan träffen.

TränätverkAs träff i Göteborg undersöker vad som krävs för att genomföra ett lyckat träprojekt. Hur lyckas man genomföra ett projekt där visionen och de arkitektoniska kvalitéerna bibehålls genom hela projektet? I takt med att antalet träprojekt ökar väcks också ett behov för en integrerad process där produktion och form tillåts vara grenar på samma träd. Hur kan vi som arkitekter lära oss av såväl produktionsmässiga möjligheter som begränsningar? Kan dagens arkitekter rent av utmana och influera tillverkarna att skapa byggnader med förhöjda arkitektoniska kvalitéer inom teknikens ramar?

Next Step berättar om erfarenheter från projektet Wendelstrand och även om det nya innovationsklustret där bland annat form, teknik och produktion kopplas ihop. Arkitekt Per Nadén berättar om hur det varit att starta upp ett snickeri sida vid sida av ett arkitektkontor och vad de hittills lärt sig av att låta formgivning och produktion samverka. 
Dreem Arkitekter och White arkitekter funderar kring erfarenheter av hur tidiga skisser sätter ramarna för att utnyttja produktionens styrkor och skapa rätt kvalitéer i den färdiga byggnaden.

När: Tisdagen 29 september klockan 17-19
Var: Pop-up lokal, Wendelstrand, Returvägen 1, 435 33 Mölnlycke. 2 tr upp

OSA:
event@tranatverka.se

Vid ev. frågor: Emma Magnusson 070-2118651

Varmt välkomna!
Emma Magnusson, DREEM och Daniel Stenqvist, White

Att flytta det byggda att flytta en stad – Kiruna – byggnader i trä ur ArkDes arkiv.

ArkDes 18 augusti 2020 – TränätverkA Kiruna Forever 17.30-19.30

Vi är väldigt glada att nu sända ut en ”save the date” samt möjlighet till tidig anmälan för höstens första TränätverkA-träff. Pga Corona fick vi ändra våra planerade träffar och sätta dem alla på vänt men inför hösten kommer vi genomföra våra program igen.

Vi måste fortsätta att nätverka och hålla igång våra samtal och kunskapen kring arkitekturen och gestaltningen i trä är viktigare än någonsin.

Vi kör alltså igång med en träff och specialguidning på ArkDes och vi gör det med begränsat antal deltagare så vi kan hålla det avstånd som FHM anger. Kvällens tema handlar om trä, flyttbarhet och Kiruna. ArkDes samling innehåller många skatter som också är högst relevanta för dagens samhälle. De ligger också till grund för utställningen Kiruna Forever. Vi inleder kvällen med en tur i utställningen och går sedan till forskarservice där intendent Madeléne Beckman plockat upp ritningar och samlingsmaterial på träbygg- nader i Kiruna. Fokus för diskussionen kommer handla om flyttbarheten av trästrukturer. Flyttbarhet – demonterbarhet – möjlighet att återanvända/återbygga – vad har detta varit historiskt och vad kan det vara idag?

Vi hoppas på fint väder och möjlighet till lagom mingel i trädgården efteråt.

Då antalet platser är begränsat kommer ni få en bekräftelse senast den 11 augusti om ni kommit med.

TränätverkA önskar er alla en fin återhämtande sommar