Skånskt Träbyggande – Tradition och Framtid

Välkommen till TränätverkA-träff om Skånskt Träbyggande OBS DENNA VECKA DEN 21 APRIL 17.30

Nu på torsdag inbjuds du till att samtala om Skånskt träbyggande, tradition och Framtid. Gäster är Sofie Campanello, Fabel Arkitektur och Jakob Nilsson Gögalunds såg & Hantverk.

Att förstå varifrån vi kommer kan ge mål och mening åt sökandet efter framtidens regionala träbyggnadskonst. Värd är Kjellander och Sjöberg genom Simon Estié. Varmt välkomna! OSA som vanligt event@tranatverka.se

Trä i komplex urban miljö – möjliggörare – hur?

Nu håller vi verkligen tummarna att vi kan köra på igen med våra träffar. Först ut är ett otroligt efterlängtat studiebesök på Cederhusen. John Billberg, General Architecture och Anna Ervast Öberg, Folkhem tar emot oss och guidar oss genom detta högintressanta projekt. Vi vill såklart höra om vilka möjligheter trämaterialet gett på denna extremt komplicerade plats, hur möjligheter och tankar kring gestaltningen har sett ut och hur processen under byggnationen gått till. Välkomna till samtalet.

Vi har begränsat antal som kan komma då det är en byggarbetsplats och därav behöver vi även förlägga tiden för besöket till em 14.00-15.30.

Vi meddelar om du fått plats senast den 10 december. Får du förhinder måste du anmäla detta. Vi vet redan nu att vi kommer ha en kölista.

Och till sist – vi börjar prick 14.00 

Anmälan till event@tranatverka.se

Varmt välkommen.

Vad händer i Malmöregionen? Tränätverka bjuder in.

I augusti i år hade TränätverkA sin första träff i Malmö på Form Design Center och stafettpinnen lämnades över till Ola Jonsson, C.F. Møller Architects och Joakim Lyth, Wingårdhs. Nu bjuder vi in till nätverksmöte igen och vi välkomnar alla som jobbar med gestaltningen kring trä som gemensamt intresse och vill driva utvecklingen framåt. Det pågår mycket i Malmö och träarkitektur är under luppen.

Välkomna till TränätverkA i Malmö torsdag den 25/11 kl 17-19.
OSA till: event@tranatverka.se

Samspel och nystart 2021 för TränätverkA i Malmö

FINISSAGE: WOODLIFE SWEDEN

Den 25 augusti kl 16.00 – 17.30 + efterföljande mingel

var: Form/Design Center Malmö

I samarbete med Sveriges Arkitekter bjuder vi in till samtal och finissage för utställningen Woodlife Sweden.

Denna kväll anordnar vi vår första kväll i Skåne. Vi inbjuder till samtal kring samspelet kring det vi gestaltar och bygger. Vad händer utanför, vad samspelar vi med och hur ser sammanhanget ut utanför och sammanhanget i det större perspektivet. Hur förhåller sig tiden till samspelet…vad är viktigt nu och vad är viktigt framöver. Klimatet så klart, där LFM30 är ett exempel på viktig plattform för byggande. Och vårt välmående, hur samspelar vår hälsa med det byggda och samspelet med miljön runt om det byggda. Vad vet vi och vad tror vi. Vilka drivkrafter i samhället leder i en positiv riktning för utveckling och vilken roll spelar trä, träd och landskapets gestaltning i detta.

Med bakgrund av ändrade levnadsmönster, på grund av både corona och av ett allt snabbare förändrat klimat, samtalar vi kring alla de möjligheter som klok gestaltning kan ge, i byggnader såväl som utemiljö. Vi presenterar temat och frågeställningen och bjuder in till ett gemensamt samtal med dig som deltagare.

I panelen

 • Anna Bengtsson, Landskapsarkitekt SLU – Evidensbaserad hälsofrämjande design i utemiljön
 • Karin Löfgren, Arkitekt AIX Arkitekter, Hållbarhets- och träbyggnadsstrateg – Om utemiljöns gestaltning för hållbarhet och hälsa mot 2030
 • Pi Ekblom, Arkitekt och delägare Gaia arkitektur – Hembygdsutveckling på Sollerön, gestaltning utifrån hela system.
 • Susanne Rudenstam, Kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli, samarbetspart i Woodlife Sweden samt i ledningsgruppen för LFM30
 • Tove Dumon Wallsten, arkitekt, projektledare och producent på Sveriges Arkitekter och för Woodlife Sweden

Begränsat antal platser. Vi kommer vid tidpunkten följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna sammankomster.

Vi återkommer med information när anmälan öppnar ca två veckor innan.
Varmt välkomna

Sjukhus i Trä med fokus på Arkitektur.

I väntan på vårt höstprogram tipsar TränätverkA om följande webbevent:

Välkommen till vårt nästkommande webbinarium den 15 juni med Smart Housing Småland – Sjukhus i Trä

Nu är det dags för nästa webbinar i serien från Sjukhus i Trä med fokus på Arkitektur.

Arkitekt Jenny Mäki, White Arkitekter kommer berätta om den psykiatriska kliniken på Grönland och lite andra vårdbyggnader i trästomme. 
https://whitearkitekter.com/se/projekt/psykiatrisk-klinik-i-nuuk/

Forskaren Tomas Nord berättar om nyttan av att bygga sjukhus med Trä i stomme och interiört.
Moderator för webbinariet är projektledare Magnus Falk.

Datum och tid: 15 juni Kl. 13.30-15.00

Anmälan till Christina D-Nordström senast 11 juni

Max 2 personer från samma företag/myndighet. Fler släpps på i mån av plats.

Det avslutande webbinariet planerar vi i samband med Almedalsveckans program.

Lite kort info om Sjukhus i trä

Förstudien Sjukhus i trä var ett första steg i att utforska möjligheter och hinder för träbyggande i sjukhusprojekt. Målsättningen var att skapa trygghet och stöd för byggherrar och hela värdekedjan för att utforska möjligheten att bygga även sjukhus i trästommar och eventuellt även fasader. I förstudien har man tittat på ett antal dokument som beskriver de krav som ställs för sjukhusbyggnader och noterat att kraven är ofta objektsspecifika. Förstudiens slutsats blev att det är fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä. Projektet har berört de flesta delar som kan vara aktuellt för en sjukhusbyggnad.

Sjukhus i trä startade sin webbinarserie den 7 december 2020 där förstudien som släpptes samma år summerades. Smart Housing Småland – Sjukhus i trä har haft två webbinar för särskilda målgrupper under våren med tema på konstruktörsperspektiv och beställarrollen.

Väl mött!

Projektledningen Sjukhus i trä

FÖRGRENINGAR – FORM OCH PRODUKTION I SYNERGI

FÖRGRENINGAR – FORM OCH PRODUKTION I SYNERGI

Denna Göteborgsträff är ett samarbete mellan White arkitekter och DREEM arkitekter. Det kommer vara begränsat med platser så föranmälan krävs. Därför ber vi även att du lämnar besked om du inte kan utnyttja din plats. Först till kvarn gäller och besked lämnas i veckan innan träffen.

TränätverkAs träff i Göteborg undersöker vad som krävs för att genomföra ett lyckat träprojekt. Hur lyckas man genomföra ett projekt där visionen och de arkitektoniska kvalitéerna bibehålls genom hela projektet? I takt med att antalet träprojekt ökar väcks också ett behov för en integrerad process där produktion och form tillåts vara grenar på samma träd. Hur kan vi som arkitekter lära oss av såväl produktionsmässiga möjligheter som begränsningar? Kan dagens arkitekter rent av utmana och influera tillverkarna att skapa byggnader med förhöjda arkitektoniska kvalitéer inom teknikens ramar?

Next Step berättar om erfarenheter från projektet Wendelstrand och även om det nya innovationsklustret där bland annat form, teknik och produktion kopplas ihop. Arkitekt Per Nadén berättar om hur det varit att starta upp ett snickeri sida vid sida av ett arkitektkontor och vad de hittills lärt sig av att låta formgivning och produktion samverka. 
Dreem Arkitekter och White arkitekter funderar kring erfarenheter av hur tidiga skisser sätter ramarna för att utnyttja produktionens styrkor och skapa rätt kvalitéer i den färdiga byggnaden.

När: Tisdagen 29 september klockan 17-19
Var: Pop-up lokal, Wendelstrand, Returvägen 1, 435 33 Mölnlycke. 2 tr upp

OSA:
event@tranatverka.se

Vid ev. frågor: Emma Magnusson 070-2118651

Varmt välkomna!
Emma Magnusson, DREEM och Daniel Stenqvist, White

Att flytta det byggda att flytta en stad – Kiruna – byggnader i trä ur ArkDes arkiv.

ArkDes 18 augusti 2020 – TränätverkA Kiruna Forever 17.30-19.30

Vi är väldigt glada att nu sända ut en ”save the date” samt möjlighet till tidig anmälan för höstens första TränätverkA-träff. Pga Corona fick vi ändra våra planerade träffar och sätta dem alla på vänt men inför hösten kommer vi genomföra våra program igen.

Vi måste fortsätta att nätverka och hålla igång våra samtal och kunskapen kring arkitekturen och gestaltningen i trä är viktigare än någonsin.

Vi kör alltså igång med en träff och specialguidning på ArkDes och vi gör det med begränsat antal deltagare så vi kan hålla det avstånd som FHM anger. Kvällens tema handlar om trä, flyttbarhet och Kiruna. ArkDes samling innehåller många skatter som också är högst relevanta för dagens samhälle. De ligger också till grund för utställningen Kiruna Forever. Vi inleder kvällen med en tur i utställningen och går sedan till forskarservice där intendent Madeléne Beckman plockat upp ritningar och samlingsmaterial på träbygg- nader i Kiruna. Fokus för diskussionen kommer handla om flyttbarheten av trästrukturer. Flyttbarhet – demonterbarhet – möjlighet att återanvända/återbygga – vad har detta varit historiskt och vad kan det vara idag?

Vi hoppas på fint väder och möjlighet till lagom mingel i trädgården efteråt.

Då antalet platser är begränsat kommer ni få en bekräftelse senast den 11 augusti om ni kommit med.

TränätverkA önskar er alla en fin återhämtande sommar

TränätverkA – får utmärkelse vid Arkitekturgalan!

Igår den 10 mars på den årliga arkitekturgalan blev TränätverkA fint uppmärksammat med utmärkelsen ”Årets Miljöpionjär”. Vi är så klart mycket glada för detta och vi är särskilt glada för själva motivationen;

”Årets miljöpionjär är ett bjussigt nätverk som delar med sig av inspiration, systemlösningar och lyckade projekt kring träbyggnad. Här flödar diskussion och kunskapsinsamling över företagsgränserna – allt för att flytta fram arkitektkårens gemensamma träkompetens. TränätverkA:s mål är att arkitekten har en ledande roll i svenskt träbyggande.”

Vi tog emot ett pris som representanter för alla Er som är med och utgör själva nätverket varje gång vi träffas och för alla Er som med stor energi är värdkontor och medarrangerar våra möten. Vi är nu över 300 engagerade i träarkitektur som bjuds in till våra träffar och vi vill så klart bli fler!
Ett stort GRATTIS till utmärkelsen till oss alla!

Design of timber-based hybrid structures, KTH

TränätverkA vill uppmärksamma alla arkitekter och konstruktörer som letar efter ett unikt tillfälle att dels fördjupa sina kunskaper om träkonstruktion dels fördjupa möjligheterna till samarbete och kontakter mellan konstruktörer och arkitekter att anmälan till denna kurs om 7,5p i hybridkonstruktion med trä är öppen. Kursstart är 17 mars 2020. För vidare frågor kontakta Prof. Roberto Crocetti (Course Coordinator); crocetti@kth.se

TränätverkA deltar i diskussioner om möjligheter för vidareutbildning inom arkitektur och träkonstruktion och vi kommer återkomma till detta framöver.

KTH Civil and Architectural Engineering, Building Materials
Master level course:
Design of timber-based hybrid structures (AF2302, AF232U), 7,5 credits

Contact persons: Prof. Roberto Crocetti (Course Coordinator); crocetti@kth.se
Prof. Magnus Wålinder (Course Examiner); walinder@kth.se

Course schedule: Period 4, 2020, week 12-23; Tuesdays and Thursdays day time. The course is mainly project based, completed by introductory lectures, seminars and tutorials.  Course fee for industrial participants (uppdragsutbildning AF232U): 20 kSEK, excl VAT.

Intended learning outcomes

The overall goal of the course is to give knowledge about wood and wood-based materials and how these can be combined with other materials in structural and architectural applications. Analysis and design methods of timber-based hybrid components and systems are studied. After having passed the course the student should:

 • Understand the physical and mechanical behaviour of different wood species and wood-based materials
 • Gain understanding about how different forms influence the efficiency and the aesthetics  of structures
 • Gain knowledge about bridges and large span-structures made of timber-based materials
 • Gain knowledge about the use of timber and timber-based structures 
 • Understand both possibilities and limitations of timber when used in structures
 • Understand, analyse and design wood-based hybrid components
 • Understand, analyse and design timber-based hybrid systems
 • Gain knowledge about connection techniques for timber-based hybrid members and structures
 • Be able to design timber-based components
 • Be aware about possible failure modes of timber based hybrid structures

Course main content

 • Mechanical properties of wood
  • Durability and methods for enhancement of durability of wood
  • Significant properties of some wood species (e.g. spruce, pine, beech, birch)
 • Theory of full and partial composite action
 • Engineering wood products (EWP)
 • Wood-based hybrid components and systems
 • Mechanical connections
 • Timber and timber-based structures in architecture
 • Timber-based bridges and large-span structures

Further information

 1. Planned study visits at:
 2. Timber manufacturer/s 
 3. Existing timber and hybrid structures
 • Student seminars on topics agreed with the supervisor

As a basis for the seminar, the students must write a state-of-the-art report on a topic agreed with the supervisor. The topics will be presented at the course introduction, see course schedule. The work shall be performed by groups of 2-3 students. 

 • Project work 

The project work shall be performed by groups of 2-3 students, possibly consisting of both architects and engineers. The project work concerns planning, design and construction of a pedestrian bridge made of timber-based hybrid materials with span 6m and width 2.5m. The bridge shall fulfil a number of given requirements, such as:

 • Strength
  • Stiffness
  • Cost-efficiency
  • Aesthetics
  • Durability
  • Easy to assemble and dissemble
  • Etc.
 • Examination
 • Approved student seminar and report
 • Approved project work and oral presentation 
 • Mini-exam

Design of timber-based hybrid structures (AF2302, AF232U), 7,5 creditsDetailed Course Schedule (preliminary)

The lecture room is Lallerstedt, Osquars backe 31, KTHB, floor 4, KTH Campus

wDay/DateTimeTeacherCurriculum
12Tue 17/310.00 – 12.0013.00 – 17.00RC & MWIntroduction to the course Introduction of the timber hybrid bridge project Timber based hybrid components and systems -why?Form and forcesTimber-based structural typesTimber-based bridges
13Tue 24/308.00 – 12.0013.00 – 17.00MWDurability of woodDifferent wood species and EWPsFormation of groups and choice of seminar topic*
13Thu 26/308.00– 12.0013.00 – 16.00RCConnections Discussion of seminar topic with the supervisorsTutorials on bridge project
14Tue 31/310.00 – 12.0013.00 – 17.00RCFull and partial composite action in timber based hybrid structuresStudent presentation- seminar topic “Durability of wood, different wood species and EWPs”Student presentation- seminar topic “Connection 1”Tutorials on bridge project
14Thur 2/409.00 – 12.0013.00 – 16.00RCDesign of CLT structuresStudent presentation- seminar topic “Full and partial composite action”Student presentation- seminar topic “Connection 2”Tutorials on bridge project
15Tue 7/410.00 – 12.0013.00 – 17.00RC Timber-concrete, timber-steel and timber-FRP composite structuresStudent presentation- seminar topic “CLT structures”Tutorials on bridge project
17Tue 21/410.00 – 12.0013.00 – 17.00BN Timber-timber composite structuresStudent presentation- seminar topic “Timber-concrete  timber-Steel and timber-FRP composite structures”Tutorials on bridge project
17Thu 23/408.00 – 12.0013.00 – 17.00RC Bridges and large span structures of timber-based hybrid materials.Student presentation- seminar topic “Timber-timber composite structures”Tutorials on bridge project 
18Tue 28/410.00 – 12.0013.00 – 17.00PL Structural expression in architectureStudent presentation- seminar topic “Timber based large span structures”Tutorials on bridge project
19Mon-Tue 4-5/408.00 – 17.0008.00 – 21.00 Study trip to glulam and CLT manufactures and building sites
19Thur 07/508.00 – 12.0013.00 – 17.00 Student presentation- seminar topic “Structural expression in architecture”Tutorials on bridge project
20Tue 07/508.00 – 12.0013.00 – 17.00 Final Presentation and test of bridges
21Date not defined  Mini-exam

RC = Roberto Crocetti; MW = Magnus Wålinder; BN = Bert Norlin: PL: Peter Lynch

* Possible seminar topics:

 1. Durability of wood, different wood species and EWPs
 2. CLT structures
 3. Timber-based hybrid structures for large span applications
 4. Composite timber-concrete  timber-steel, timber-FRP structures
 5. Composite timber-timber structures
 6. Multi-shear timber connections with slotted-in plates and dowels
 7. Timber connections with bonded-in rods
 8. Innovative connection types
 9. Theory of partial and full composite action in timber-based hybrid structures
 10. Timber-based structural expression in architecture