Kräver träarkitektur annorlunda samarbete mellan A och K?

TränätverKA?

Hur kan samarbetet mellan konstruktör och arkitekt påverka ditt nästa projekt?

Denna kväll adresseras frågan om hur samarbetsformen mellan teknikerna kan vara direkt avgörande för projektets slutresultat. På vilket sätt skiljer det sig när vi pratar trä jämfört med andra material? Konstruktörerna Elzbieta och Håkan visar goda exempel på samarbetsformer från vanliga byggprojekt, pilotprojekt och arkitekturfestivalen Arknat. Vi tittar även på vad forskningen säger om samarbetet mellan arkitekt och konstruktör. Viktigast av allt blir det öppna samtal som förhoppningsvis uppstår under nätverksträffen och i framtida projekt. Träffen ordnas i samarbete med AFRY och Sweco.

Välkomna!