Skip to content

Intervju i Tidningen Trä om TränätverkA
https://www.svenskttra.se/tidningen-tra/2018-3/tranatverka/

TränätverkAs första träff i Göteborg och deltagande på Trä&Teknikmässan
https://traochteknik.se/programs/tra-i-nya-digitala-former/

Om TränätverkA nytt nätverk
http://trabyggnadskansliet.se/samarbeten/2018/nytt-arkitektnaetverk-moeter-kraftig-efterfraagan/

Om TränätverkA nytt nätverk
https://www.skogssverige.se/nyheter/premiar-for-nytt-natverk-alla-behover-inte-uppfinna-hjulet

Om TränätverkA nytt nätverk
http://www.mynewsdesk.com/se/aix-arkitekter-ab/pressreleases/nytt-naetverk-foer-arkitekter-inom-traebyggnad-traenaetverka-2495263

Om TränätverkA nytt nätverk
https://www.industritorget.se/nyheter/premiär+för+nytt+nätverk%3A+”alla+behöver+inte+uppfinna+hjulet”/19368/

Om TränätverkA nytt nätverk
https://www.woodnet.se/article/view/607602/arkitekter_bildar_tranatverk