TränätverkA – nätverk för arkitekter

Träbyggandet i Sverige beräknas dubbleras under de närmaste åtta åren vilket kräver kompetenta arkitekter och konsulter på området. Många frågeställningar, när det gäller användandet av trä, är gemensamma. Vi ser ett problem i att diskussion och kunskapsinsamling, för de arkitektoniska frågorna, nästan uteslutande sker inom respektive företag och inte når den omfattning som krävs för att flytta branschens gemensamma kompetensfront framåt tillräckligt fort. Detta innebär att vi som yrkesgrupp riskerar att tappa styrfart när andra aktörer etablerar metoder för träbyggnad som minskar möjligheten vi arkitekter har till överblick och styrning.

De branschseminarier och den forskning som pågår riktar sig antingen till alla marknadsaktörer eller koncentrerar sig på teoretiska områden. Målet med nätverket är att komplettera dessa forum, med fokus på arkitektur och gestaltning.

Detta är huvudanledningen till varför White och AIX tillsammans med Träbyggnadskansliet nu tar initiativ till ett nätverk för alla arkitekter där vi kan samverka och vara ett forum för gemensamma träbyggnadsfrågor.

VAD
Ett nätverk där frågeställningar ventileras mellan intresserade arkitekter oberoende av företag. Som bransch tjänar vi på att dela med oss av inspiration, systemlösningar och lyckade projekt. Nätverket vänder sig till dig som jobbar med att skapa arkitektur och vill driva träbyggandet framåt.

HUR
Nätverket bygger på att vi gemensamt skapar tillfällen att träffas och diskutera genom att vara ”värd” för ett ämne man själv väljer. Det kan vara en lunch, en frukost eller ett kvällsarrangemang, inbjuden föreläsare, debatt, föredrag, visa eget projekt, visa någon annans projekt eller workshop. ”Värdkontoret” väljer själva begränsningar i deltagarantal komunikationen sker via tranatverka.se där det finnas kalendarium och information om anmälnan till kommande arrangemang. Vi har även två sidor på LiknedIn. En för information och en grupp för interaktion med andra i nätverket.

REFERENSGRUPP
Då vi fått ett mycket stort gensvar från många håll i träbranschen med förfrågningar om medverkan och projekt eller hur ”vi” ställer oss i olika trärelaterade frågor har vi sett ett behov att ta nätverket ett steg vidare organisatoriskt. Vi har därför nu även en referensgrupp bestående av företagsrepresentanter från 18 arkitektkontor i Stockholm. Den 2 maj inledde vi med ett första möte för att se hur vi kan gå vidare. Detta betyder bland annat att vi nu har preliminära värdar för möten inbokade mer än ett halvår framöver. Vi ser detta som en möjlighet att utöka vår möjlighet att sprida omsorgen om träarkitektur i alla dess former ännu längre.

Varmt välkomna till TränätverkA!
Karin Löfgren, Pi Ekblom och Susanne Rudenstam
karin.lofgren@aix.se – pi.ekblom@white.se – susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se