TRÄNÄTVERKA LEDER TRE SAMTAL PÅ TRÄ&TEKNIK SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

30 augusti kl 10.00-13.00 Välkommen
Ingen anmälan, gratis inträde till mässan

Hållbarhet är att stäva efter balans med marginal för det oförutsägbara…vad innebär det för skogen och trämaterialet, människan och sinnena, trä i mängd, nyttjande och ekonomi?

Välkommen till ett besök på mässan Trä & Teknik i Göteborg. TränätverkA ger möjlighet till samtal med tre teman och de beskrivs närmre på mässans hemsida: https://traochteknik.se/hem/hander-pa-massan/program/

Vi hoppas du har möjlighet att lyssna på samtalen och även om formatet är i seminarieform vill vi bjuda in till kommentarer med.

Vi hälsar våra gäster och Dig välkommen;

Patrick Bäckström, Marknadschef, Sveaskog,
Markus Steen, Skogsbruksansvarig & rådgivare Plockhugget
Henrik Ohlsson, Religionshistoriker Forskare, Södertörns högskola
Tomas Nord, Forskare, LIU och RISE, Enheten för Träbyggande
Anna-Lena Gull, Industridoktorand industriellt och hållbart byggande, ByggDialog Dalarna
Daniel Wilded, Försäljningschef, Masonite Beams

/ TränätverkA