Skogen i fortsatt samtal – hur gestaltar vi i trä för hållbarhet i hela ledet?

Som uppföljning på de samtal om skogen och arkitekturen vi hade i Göteborg på Trä&Teknikmässan samt för tre år sedan på en träff hos Arkitema har TränätverkA (för arkitekter och konstruktörer som arbetar med att gestalta i trä) den 13 september ett samtal om skog, skogsbruk, certifiering och hur vi provar olika möjligheter och hur vi kan föreskriva så hållbart som möjligt. Lisa Röstlund journalist DN och författare till Skogslandet, Lena Dahl verksamhetschef FSC som presenterar deras nya regler och förhoppningsvis ytterligare en mycket kunnig person är med i vårt samtal och gestaltning med hållbarhet i råvaran – hur gör vi? För det finns en del vi kan göra på beställarsidan. Ämnet är brännande aktuellt för allt från EU-nivå till våra röster i personliga engagemang och vår kunskapsinhämtning inom vårt yrke. Det gäller att vi kan navigera på många nivåer för att hitta fram till bra lösningar. Varmt välkomna till denna träff med värdskap hos AIX Arkitekter i samarbete med Gaia Arkitektur.