Sommarträff på ArkDes

Välkomma med anmälan till den sista träffen innan sommaren. Vi besöker denna gång ArkDes och får en fin inblick i arkiven med utvalda projekt och ritningar ur vår gemensamma trähistoria. Vi påpekar hela tiden att vi är ett land med rötter i träbyggnationen och hur gör vi då för att hålla kvar denna kunskapstråd. Vi har inte alls 100 år av kunskapsglapp när vi ser på den träarkitektur vi har runt om oss. Men kunskap om byggnation sitter i hela kedjan från beställare-arkitekt och till hantverkaren och förvaltaren och denna kedja måste hållas levande för att bevaras och utvecklas. Detta och mycket annat kan vi prata vidare om denna kväll. Vi får även en presentation om vad som pågår på utställningsfronten och något om de projekt som drivs av ArkDes. Många av dessa har direkt anknytning till vårt område och vi kan samtala om hur vi kan bidra till varandras arbete.


Anmäl er på event@tranatverka.se