FÖRVERKLIGANDE

VÄLKOMMEN TILL TRÄNÄTVERKSTRÄFF DEN 10 APRILFÖRVERKLIGANDE 
Fördelarna med trä känner vi till – Denna kväll fokuserar vi istället på utmaningarna som står i vägen för förverkligande av trähus. Vilka problem gör byggherren tveksam och vilka samhällspolitiska hinder står i vår väg. Dessutom en kort presentation om Sveriges högsta massivträhus och information om TOE, ”Timber online Education”. 

På tränätverksträffen tar vi oss an utmaningarna utifrån ett byggtekniskt perspektiv och svårigheterna inom ramen för samhällsplanering. Vi har bjudit in två erfarna personer som kan ge oss verktygen och peka på de problem där vi kan vara med och flytta fram gränserna. 

Jens Erneholt, Teknisk rådgivare för träkonstruktioner WSP

Jens är utbildad ingenjör och arkitekt, med erfarenhet av genomförda projekt med modern träteknik. Som initiativtagare till Facebook-gruppen ”Vi som älskar TRÄ” och uppskattad föreläsare runtomkring i landet har Jens bidragit med kunskap och omvärldsanalys till branschen. 

Carl Wangel, Head of public affairs and communications Träbyggnadskansliet

Carl Wangel arbetar för att moderna träbyggnader ska prioriteras på den svenska byggmarknaden. Carl har kunskap och erfarenhet gällande näringspolitiska frågor som påverkar samhällsplaneringen och tydliga besked om vad Tränätverket kan göra för skillnad. 

Intro

Kvällen inleds med information om ”Timber Online Education” en utbildningsplattform som initierats av Michael Green och Andrew Waugh, samt presentation av Sveriges just nu högsta massivträhus. 

Varmt Välkomna! 

NÄR?
Onsdagen den 10 april Kl 17.30

VAR?
C.F. Møller Architects, Krukmakargatan 21, Stockholm

OSA!
event@trantverka.se

C.F. Møller bjuder på dryck och snacks