Finns det fakta om trä och hälsa?

Vårt nästa träff ger oss möjlighet att resonera kring trämaterialets hälsoaspekter och hur detta har använts i vår omgivning och hur vi kan använda trämaterialet mer medvetet i många situationer. I en studie som presenterades för ett par år sedan, Wood2New, undersöktes hälsoaspekter mer systematiskt. Tomas Nord som då deltog i arbetet berätta om vad som kom fram då och var forskningen står nu. Ernesto Garcia från Nyrens ger sina erfarenheter hur de använt trä i sjukhusmiljöer. Du är välkommen till en kväll där vi kan diskutera hur vi kan dela kunskap om trämaterialets positiva egenskaper och samtala om vad dessa egentligen består i.

Torsdagen den 21 november
Nyrens Arkitektkontor, Nackagatan 4
17.30-19.00

Välkommen