Den hållbara skogen – vad är det? Välkommen till ett angeläget konstruktivt nätverkssamtal.

INBJUDAN TILL NÄSTA ÅRS FÖRSTA TRÄNÄTVERKA-MÖTE – OM SKOGEN –

Hållbart träbyggande

DEN 23 JAN
MED UTGÅNGSPUNKT I SKOGARNA
I SAMARBETE MED ARKITEMA

Träbyggande förknippas starkt med hållbarhet, men för att det skall vara det krävs en hållbar råvara, från hållbart förvaltade skogar. Men vad betyder egentligen ett hållbart skogsbruk? Hur balanseras ekonomiska intressen med ekologiska och sociala aspekter?

Under TränätverkA:s första träff 2020 har vi samlat ihop en grupp sakkunniga med olika insikter i ämnet. Kom och lyssna och diskutera kring hur vi säkerställer att det vi bygger i trä är hållbart på riktigt, med utgångspunkt i skogarna.

Talarlistan och programmet ser ut så här:
17.30-18.00 Introduktion och förmingel
18.00-18.15 Skogsstyrelsen – Hillevi Eriksson
18.15-18.30 Naturskyddsföreningen – Louise Karlberg
18.30-18.45 FSC- expert Lena Dahl
18.45- 19.00 Skogsägare/producent- Stora Enso Johan Bjernulf 19.00-19.30 Panelsamtal och nätverkssamtal
19.30 mingel och fortsatt samtal
Programmet är tight så vi ser detta som en första intro till att närma oss ämnet och sätta in oss arkitekter i kedjan med sikte på att hitta frågor som hur vår roll ser ut/kan se ut. Välkomna!

Anmälan med svar till event@tranatverka.se

Alla kommer med så vi konfirmerar inte men eftersom arrangören ofta bjuder på tilltugg är det vänligt om ni meddelar om ni får förhinder.

Vänliga hälsningar och med önskan om ett fortsatt Gott Nytt Träår för oss alla med mycket fin arkitektur i trä.