Göra skillnad med trä och kunskap

Den 19 februari är det dags för nästa TränätverkA-träff.
Denna gång är det Murman Arkitekter som är värd och vi får möjlighet att samtala med Martin Erlandsson en av Sveriges främste experter på klimatdeklarationer.

Vi hoppas på en kväll där vi verkligen kan samtala om vad som har betydelse för att kunna nå netto noll för klimatet. Vilken roll spelar det att bygga i trä och hur skall vi göra? Det finns kloka sätt att hantera klimatberäkningar och trämaterialet ger oss bra förutsättningar men det räcker inte att byta ut slentrianmässigt utan det krävs mer.
Den goda arkitektoniska gestaltningen är avgörande för om en byggnad blir hållbar över tid och får leva länge. Därför måste vi arkitekter ha kunskap om materialen även ur CO2-aspekt så att inte ogenomtänkta materialbyten försämrar gestaltning och därmed hållbarheten. Det handlar även om materialeffektivitet och även detta är en viktig gestaltningsparameter.
Men vad är det som verkligen spelar roll i byggprocessen för ”netto noll”. Vet vi det? Vi har tillsammans med Martin skissat på kvällens nedslag så här;

– Kortare introduktion till LCA (hur görs en digital klimatberäkning), samt frågor kopplade till LCA inklusive, substitionseffekter, hantering av utsläppsrätter och kompensationsåtgärder, koldioxidinfångning (CCS/BECSS) 
och lagring, äkta negativa utsläpp, klimatbudget)

– Nyheter på gång från Boverkets utredning om ”steg 2” såsom gränsvärde för olika byggnader och vad ska klimatdeklarationen innehåll. Kanske någon bild från uppdrag till NV och BoV som beskriver sektorns 
klimatpåverkan till 2045

– Hur står sig träbyggnader i förhållande till andra material?

Välkommen till en extra spännande kväll med kikhål mot en snar framtid. Anmälan som vanligt till event@tranatverka.se
och vi träffas 17.30 hos Murmans Arkitektkontor, Peter Myndes backe 12.

Välkomna

Karin och Pi