TränätverkA och Almedalen

TränätverkA var med i en rad olika event och seminarier i Almedalen och vi fick möjlighet att diskutera nätverkande och träarkitektur med en rad olika aktörer och kolleger. Vi var inbjudna av föreningen Trästad och på måndagen höll vi även ett lunchmingel tillsammans med arrangören Föreningen Trästad. På tisdagen var det först en två timmars arbetslunch följt av en 4h diskussionsmiddag utifrån frågor från lunchen. Deltagarna bestod av nätverk inom hållbar utveckling  med 10 närvarande och 5 med överhörning. Alla var hållbarhetsnätverk kopplade till byggnation och vi diskuterade hur vi verkar och hur vi kan ta hjälp av varandra samt hur Boverket och Informationscentrum för hållbart byggande kan vara med. Väldigt roligt att kunna lägga fram många av de synpunkter som kom fram från vårt första nätverksmöte, såsom om utbildning och upphandlingsmetoder. Johan Nuder klargjorde hans tankar och möjligheter till support. En tanke var att forumet för hållbarhetsnätverk skulle kunna fungera som ”testbed” för olika frågeställningar och ideer och TränätverkA skulle då kunna bidra med att snabbt ge tillbaka åsikter från alla medlemmar i nätveket. Fortsättning följer efter sommaren. Viktigt var även att vi kunde träffa arkitektkolleger från hela Sverige och se att intresset för samtal verkligen finns överallt.