FÖRGRENINGAR – FORM OCH PRODUKTION I SYNERGI

FÖRGRENINGAR – FORM OCH PRODUKTION I SYNERGI

Denna Göteborgsträff är ett samarbete mellan White arkitekter och DREEM arkitekter. Det kommer vara begränsat med platser så föranmälan krävs. Därför ber vi även att du lämnar besked om du inte kan utnyttja din plats. Först till kvarn gäller och besked lämnas i veckan innan träffen.

TränätverkAs träff i Göteborg undersöker vad som krävs för att genomföra ett lyckat träprojekt. Hur lyckas man genomföra ett projekt där visionen och de arkitektoniska kvalitéerna bibehålls genom hela projektet? I takt med att antalet träprojekt ökar väcks också ett behov för en integrerad process där produktion och form tillåts vara grenar på samma träd. Hur kan vi som arkitekter lära oss av såväl produktionsmässiga möjligheter som begränsningar? Kan dagens arkitekter rent av utmana och influera tillverkarna att skapa byggnader med förhöjda arkitektoniska kvalitéer inom teknikens ramar?

Next Step berättar om erfarenheter från projektet Wendelstrand och även om det nya innovationsklustret där bland annat form, teknik och produktion kopplas ihop. Arkitekt Per Nadén berättar om hur det varit att starta upp ett snickeri sida vid sida av ett arkitektkontor och vad de hittills lärt sig av att låta formgivning och produktion samverka. 
Dreem Arkitekter och White arkitekter funderar kring erfarenheter av hur tidiga skisser sätter ramarna för att utnyttja produktionens styrkor och skapa rätt kvalitéer i den färdiga byggnaden.

När: Tisdagen 29 september klockan 17-19
Var: Pop-up lokal, Wendelstrand, Returvägen 1, 435 33 Mölnlycke. 2 tr upp

OSA:
event@tranatverka.se

Vid ev. frågor: Emma Magnusson 070-2118651

Varmt välkomna!
Emma Magnusson, DREEM och Daniel Stenqvist, White