Två byggplatsbesök och ett seminarium i november – i Stockholm och Göteborg

November är en hektisk månad för TränätverkA för denna månad har vi tre högintressanta träffar. Tengbom både i Stockholm och Göteborg öppnar upp för alla i TränätverkA att på plats besöka pågående bygge med stomme i limträ och massivträ. Det finns mycket att samtala kring och utbyta erfarenheter kring i båda projekten. Dagen efter mötet i Göteborg har vi vårt första TränätverkA samtal – seminarium där vi fokuserar ännu mer på själva utbytet av erfarenheter och tankar om hur vi kan agera vidare och puffa ännu mer för de gemensamma delarna inom arkitektur och träbyggnad. För att inte röra till det väntar vi med att annonsera denna träff tills efter Trikåfabriken den 8 november.