Kort rapport från Trä & Teknikmässan i Göteborg

TränätverkA var inbjudet att presentera oss på mässan i Göteborg med både egen programpunkt under dagen och med nätverksträff på kvällen och vi stod även med som första besöksstopp för HM Konungens privata besök på mässan.

Programpunkten handlade om hur många träprojekt idag rymmer frågeställningar som vi alla kan hjälpas åt med lösningar för. Det gäller tex. hur en beställare som bygger sina första trähus kan göra detta på ett tryggt sätt genom att ta del av tidigare erfarenheter gjorda av andra i branschen och lägga in många kontrollpunkter där de själv eller kommunen känner osäkerhet. Resultatet blev bra och gav mersmak. Ett anat exempel som togs upp var hur viktigt det är för en bra projektering att en träkunnig konstruktör är med även i det tidigaste utformningsskedet om trämaterialet skall utnyttjas arkitektoniskt, konstruktiv och ekonomiskt i större byggnader.

På kvällen tog Jonas Runberger vid och berättade hur han arbetat med digitaliseringsverktyg och träarkitektur och vilka möjligheter detta kan ge. Han visade exempel bla på en bro i ett problematiskt läge där den resulterande formen var kombinationen av en stark formtanke och platsens förutsättningar men där själva utförandet varit svårt att räkna sig fram till ifall digitaliseringsverktyget ej funnits.

Efter mötet blev det mingel och samtal och det blev många trådar att dra vidare i. En av de roligaste var att vi nu har ett Göteborgskontor med som tagit stafettpinnen och håller på att sätta samman en träff. Vi annonserar detta så fort allt är på plats med det praktiska.