Diskussion om träbyggnadsstrategier och samarbetsformer. Novemberträff i Stockholm.