Design of timber-based hybrid structures 7,5p

TränätverkA ser det som viktigt att belysa våra gemensamma frågeställningar kring träarkitektur och därmed är själva processen för det arkitektoniska viktigt och särskilt i kreativt samarbete med konstruktören. Därför vill vi hjälpa till och sprida information om denna kurs på KTH som är öppen även för yrkesutövande arkitekter. Det pågår samtal på många fronter hur vi […]