Skip to content

Välkommen till nästa TränätverkA-träff i Stockholm onsdagen den 28
november kl 17.30
Nätverksträff hos AIX ”Samtal om samarbete, träbyggnadsstrategier
och positiv utveckling.”
Denna gång provar vi ett möte i seminarieform för ett gemensamt samtal.

Vi får besök av Catharina Winberg, styrelseordförande i VKAB och Johan
Thorsell, verksamhetsutvecklare – trä, och Charlotta Holm Hildebrand
branschchef från Sveriges
Arkitekter”.
Samtalet kommer kretsa kring olika former av träbyggnadsstrategier och
hur samarbeten mellan olika fack kan se ut. Växjö har med sin mångåriga
erfarenhet av offentliga upphandlingar, utvecklingsarbeten och
kravställda markanvisningar nu beslutat sig för att revidera sin
träbyggnadspolicy och bli materialneutrala och premiera co2 som en
större styrande faktor i upphandlingar. Vi får veta mer om detta och
håller ett samtal kring strategier och styrning – hur och varför.
Sveriges Arkitekter ser på arkitektens roll och hur denna roll utvecklas
– vilka möjligheter ser vi inom träbyggnad?

Anmälan är fortfarande öppen för det andra spännande TränätverkA-mötet i Göteborg. Vi börjar dock fylla platserna!

Tengbom bjuder in till byggnationen av A working Lab. Det är ett massivträbygge med hybridstomme i Johannesberg Science Park och byggnadens program är spännande i sig – innovation. Kom och diskutera innovation och träbyggnad.
Vi har ett maxantal så om du anmält dig och inte kan komma – meddela oss så någon annan får din plats.  Välkomna