Skip to content

Vid nästa TränätverkA-möte den 21 november, 17.30 fördjupar vi oss med utgångspunkt från den 2 år gamla studien Wood to New i ämnet ”Trä och Hälsa” för att se vad som hänt sedan dess. Vad kan vi veta om hälsoaspekter kring materialet trä och hur har trä använts i tex. sjukhusmiljöer?

Välkommen till ett möte hos Nyrens där Tomas Nord, lektor från Linköpings Universitet ger inblick i nuläget för forskningen och Ernesto Garcia från Nyréns talar om trä och sjukhusmiljöer. Anmälan på event@tranatverka.se TränätverkA ett nätverk för arkitekter om trä! Välkommen