Blogg

Två byggplatsbesök och ett seminarium i november – i Stockholm och Göteborg

November är en hektisk månad för TränätverkA för denna månad har vi tre högintressanta träffar. Tengbom både i Stockholm och Göteborg öppnar upp för alla i TränätverkA att på plats besöka pågående bygge med stomme i limträ och massivträ. Det finns mycket att samtala kring och utbyta erfarenheter kring i båda projekten. Dagen efter mötet i Göteborg har vi vårt första TränätverkA samtal – seminarium där vi fokuserar ännu mer på själva utbytet av erfarenheter och tankar om hur vi kan agera vidare och puffa ännu mer för de gemensamma delarna inom arkitektur och träbyggnad. För att inte röra till det väntar vi med att annonsera denna träff tills efter Trikåfabriken den 8 november.

Kort rapport från Trä & Teknikmässan i Göteborg

TränätverkA var inbjudet att presentera oss på mässan i Göteborg med både egen programpunkt under dagen och med nätverksträff på kvällen och vi stod även med som första besöksstopp för HM Konungens privata besök på mässan.

Programpunkten handlade om hur många träprojekt idag rymmer frågeställningar som vi alla kan hjälpas åt med lösningar för. Det gäller tex. hur en beställare som bygger sina första trähus kan göra detta på ett tryggt sätt genom att ta del av tidigare erfarenheter gjorda av andra i branschen och lägga in många kontrollpunkter där de själv eller kommunen känner osäkerhet. Resultatet blev bra och gav mersmak. Ett anat exempel som togs upp var hur viktigt det är för en bra projektering att en träkunnig konstruktör är med även i det tidigaste utformningsskedet om trämaterialet skall utnyttjas arkitektoniskt, konstruktiv och ekonomiskt i större byggnader.

På kvällen tog Jonas Runberger vid och berättade hur han arbetat med digitaliseringsverktyg och träarkitektur och vilka möjligheter detta kan ge. Han visade exempel bla på en bro i ett problematiskt läge där den resulterande formen var kombinationen av en stark formtanke och platsens förutsättningar men där själva utförandet varit svårt att räkna sig fram till ifall digitaliseringsverktyget ej funnits.

Efter mötet blev det mingel och samtal och det blev många trådar att dra vidare i. En av de roligaste var att vi nu har ett Göteborgskontor med som tagit stafettpinnen och håller på att sätta samman en träff. Vi annonserar detta så fort allt är på plats med det praktiska.

Trä & Teknikmässan i Göteborg – mer på gång i programmet

Vi är väldigt glada att vi får möjlighet att presentera nätverksplattformen i Göteborg och på ett så bra forum som Trä & Teknikmässan. Är du på mässan är du varmt välkommen att komma förbi på kvällen de 29 september kl 17.

Programet är fortfarande under finslipning av arrangörerna och förutom själva nätverksträffen kommer vi även vara med i ett intressant samtal på onsdagen kl 16.00-17.00 om ”Träarkitekturs specifika möjligheter till vacker gestaltning – vad betyder det?” Med på samtalet förutom, TränätverkA är Linda Camara från Tengbom och Björn Siersjö, Stadsarkitekt i Göteborg. Det vi tycker är roligt med denna sammansättning är att vi får möjlighet att dra de trådar som började innan sommaren i Almedalsveckan vidare och vi har nog alla med sommarens distans funderat vidare på de synpunkter som kom upp då. Det som framkom där var till exempel vikten av att få med arkitektens möjlighet till övergripande avvägningar tidigt i processen om det nu är så att vi kommer bygga fort och mycket i en relativt ny teknik. Detta i ett brett perspektiv som startar med programdefinitionen innan ens detaljplanen är på plats. Här har vi arkitekter möjlighet att samverka om en hel rad generella gemensamma frågor och vi hoppas vi kan hjälpas åt att synliggöra dessa bla. annat genom TränätverkA.

Vårt nätverksmöte börjar direkt efter så det kommer bli möjlighet att delta aktivt med både mingel och inlägg med egna synpunkter. Jonas Runberger tar sedan vid och förklarar vad hans forsknings och utvecklingsarbete handlar om. Han arbetar verkligen med teknikfronten när det gäller några av träets möjligheter.

Vi hoppas TränätverkA kan vara ett diskussionsforum även för arkitekter i Göteborg och välkomnar om något/någon vill hålla en nätverksträff. Vi annonserar då detta i våra kanaler och hjälper till med inbjudan. Vi svarar gärna på frågor om detta. Antingen maila eller träffa oss på tisdag eller onsdag på mässan.

https://traochteknik.se/programs/tra-i-nya-digitala-former/

TränätverkA och Almedalen

TränätverkA var med i en rad olika event och seminarier i Almedalen och vi fick möjlighet att diskutera nätverkande och träarkitektur med en rad olika aktörer och kolleger. Vi var inbjudna av föreningen Trästad och på måndagen höll vi även ett lunchmingel tillsammans med arrangören Föreningen Trästad. På tisdagen var det först en två timmars arbetslunch följt av en 4h diskussionsmiddag utifrån frågor från lunchen. Deltagarna bestod av nätverk inom hållbar utveckling  med 10 närvarande och 5 med överhörning. Alla var hållbarhetsnätverk kopplade till byggnation och vi diskuterade hur vi verkar och hur vi kan ta hjälp av varandra samt hur Boverket och Informationscentrum för hållbart byggande kan vara med. Väldigt roligt att kunna lägga fram många av de synpunkter som kom fram från vårt första nätverksmöte, såsom om utbildning och upphandlingsmetoder. Johan Nuder klargjorde hans tankar och möjligheter till support. En tanke var att forumet för hållbarhetsnätverk skulle kunna fungera som ”testbed” för olika frågeställningar och ideer och TränätverkA skulle då kunna bidra med att snabbt ge tillbaka åsikter från alla medlemmar i nätveket. Fortsättning följer efter sommaren. Viktigt var även att vi kunde träffa arkitektkolleger från hela Sverige och se att intresset för samtal verkligen finns överallt. 

TränätverkA önskar en fin sommar och välkomnar till fler arkitekturmöten.

Ett varmt tack till alla som visat intresse och till alla som kom och gjorde detta första TränätverkA möte möjligt.

Ett stort tack till Träbyggnadskansliet som var värd för denna första träff och tack till Daniel Wilded, Martinsons, Anna-Lena Gull Setra, Anton Kullh Stora Enso och Jörgen Hermansson Södra. De gav alla sin syn på dagsläget och framtiden för deras egen bransch och samverkan mellan oss och branschen. Vi blev runt 60 personer och det blev direkt diskussion både ihop med presentationerna och vidare vid minglet efteråt.

”Vi” – består just nu av Pi Ekblom, Karin Löfgren och Susanne Rudenstam men vår tanke är ett nätverk där det organisatoriska sköts av en bredare grupp med fler medlemmar. Så fort det organisatoriskt-praktiska är på plats återkommer vi om detta.

Vi tror att ca 3 kvällar per halvår är rimligt maxantal träffar för denna typ men att det går att arrangera möten på andra sätt med. Vill någon ordna lunch eller frukostmöte eller kanske ett studiebesök är ni välkomna med förslag. Ifall tex. större lagändringar som påverkar träbyggnation inträffar eller någon annan särskild händelse kan vi ta upp detta för gemensam belysning. Hör av er med förslag till Pi eller Karin.

Det som är inbokat 2018 just nu är:

2 juli Almedalen
TränätverkA och Trästad är värd för en lunch i Almedalen dit ni är varmt välkomna. Ifall ni inte befinner er själva där men har någon kollega som planerar åka dit så sprid gärna inbjudan vidare.
12:00- 13:00 TränätverkA och Trästad – Lunchsamtal och trämingel i arkitekturträdgården, Plats – arkitekturträdgården

Tema- Att verka i mellanrummen – Trästad och TränätverkA inbjuder till gemensamt lunchsamtal. Ett väletablerat nätverk och ett alldeles nybildat inleder med kort reflexion över hur kreativitet i nätverksform kan lyfta viktiga frågor. Jessica Becker Trästad, Karin Löfgren AIX

Sedan samtal under lunchen mellan deltagarna: Hur skapar vi den vackra och mänskliga staden och hur har trä en viktig roll i det? Hur kan träarkitekturen vara med och utveckla gestaltningen av våra städer? Vilka roller är viktiga för utvecklingen?
Moderator: Jessica Becker Trästad Sverige
David Sim Gehl arkitekter
Linda Camara Tengbom
Gert Wingård, Arkitekt, Wingårdhs
Karin Löfgren, Arkitekt AIX, TränätverkA
Therese Kreisel – Skellefteå Kommun
Emma Jonsteg- Sveriges Arkitekter
Lars Åstrand- White Arkitekter

29 augusti
TränätverkA på mässan Trä&Teknik i Göteborg.
Vi deltar i presentation och diskussion på eftermiddagen och på kvällen 17.00 bjuds alla arkitekter som redan är på plats på mässan och alla arkitekter i Göteborg till en nätverksträff. Vi är lovade en mycket intressant presentation av Jonas Runberger – ”Gestaltning utifrån träets egenskaper”.

10 oktober
Nätverksträff hos White 17.30-19.30 Presentation av ”Daniel Asp – Gestaltning utifrån träets egenskaper”

22 november
Nätverksträff hos AIX 17.30-19.30 Presentation med titel ”Kreativitet, Trä och Upphandling”

 

 

TränätverkA bjuder in till första träffen – programmet klart

 

Svenska Träbyggnadskansliet bjuder in till första träffen den 13 juni ” En initierad framtidsspaning”

Vi har nu fått klarsignal från alla i vårt program och vi ser med stor spänning fram emot nästa onsdag.  Mer initierat än så här kan det inte bli. 

Till vårt möte välkomnar vi representanter för alla Sveriges KL-träproducenter, befintliga och kommande:

Daniel Wilded – Martinsons
Antom Kull – Stora Enso
Anna-Lena Gull – Setra
Jörgen Hermansson – Södra

Vi håller i varsin ände av produktionskedjan och är sammanlänkade. Allt material dessa fyra företag producerar kommer användas i de byggnader vi projekterar. Hur ser egentligen denna kedja ut från våra respektive ändar?

Denna kväll blir en unik möjlighet att få inblick och möjlighet till gemensamma samtal och funderingar. 

Vill du komma sänd ett mail till event@tranatverka.se