Blogg

Göra skillnad med trä och kunskap

Den 19 februari är det dags för nästa TränätverkA-träff.
Denna gång är det Murman Arkitekter som är värd och vi får möjlighet att samtala med Martin Erlandsson en av Sveriges främste experter på klimatdeklarationer.

Vi hoppas på en kväll där vi verkligen kan samtala om vad som har betydelse för att kunna nå netto noll för klimatet. Vilken roll spelar det att bygga i trä och hur skall vi göra? Det finns kloka sätt att hantera klimatberäkningar och trämaterialet ger oss bra förutsättningar men det räcker inte att byta ut slentrianmässigt utan det krävs mer.
Den goda arkitektoniska gestaltningen är avgörande för om en byggnad blir hållbar över tid och får leva länge. Därför måste vi arkitekter ha kunskap om materialen även ur CO2-aspekt så att inte ogenomtänkta materialbyten försämrar gestaltning och därmed hållbarheten. Det handlar även om materialeffektivitet och även detta är en viktig gestaltningsparameter.
Men vad är det som verkligen spelar roll i byggprocessen för ”netto noll”. Vet vi det? Vi har tillsammans med Martin skissat på kvällens nedslag så här;

– Kortare introduktion till LCA (hur görs en digital klimatberäkning), samt frågor kopplade till LCA inklusive, substitionseffekter, hantering av utsläppsrätter och kompensationsåtgärder, koldioxidinfångning (CCS/BECSS) 
och lagring, äkta negativa utsläpp, klimatbudget)

– Nyheter på gång från Boverkets utredning om ”steg 2” såsom gränsvärde för olika byggnader och vad ska klimatdeklarationen innehåll. Kanske någon bild från uppdrag till NV och BoV som beskriver sektorns 
klimatpåverkan till 2045

– Hur står sig träbyggnader i förhållande till andra material?

Välkommen till en extra spännande kväll med kikhål mot en snar framtid. Anmälan som vanligt till event@tranatverka.se
och vi träffas 17.30 hos Murmans Arkitektkontor, Peter Myndes backe 12.

Välkomna

Karin och Pi

Den hållbara skogen – vad är det? Välkommen till ett angeläget konstruktivt nätverkssamtal.

INBJUDAN TILL NÄSTA ÅRS FÖRSTA TRÄNÄTVERKA-MÖTE – OM SKOGEN –

Hållbart träbyggande

DEN 23 JAN
MED UTGÅNGSPUNKT I SKOGARNA
I SAMARBETE MED ARKITEMA

Träbyggande förknippas starkt med hållbarhet, men för att det skall vara det krävs en hållbar råvara, från hållbart förvaltade skogar. Men vad betyder egentligen ett hållbart skogsbruk? Hur balanseras ekonomiska intressen med ekologiska och sociala aspekter?

Under TränätverkA:s första träff 2020 har vi samlat ihop en grupp sakkunniga med olika insikter i ämnet. Kom och lyssna och diskutera kring hur vi säkerställer att det vi bygger i trä är hållbart på riktigt, med utgångspunkt i skogarna.

Talarlistan och programmet ser ut så här:
17.30-18.00 Introduktion och förmingel
18.00-18.15 Skogsstyrelsen – Hillevi Eriksson
18.15-18.30 Naturskyddsföreningen – Louise Karlberg
18.30-18.45 FSC- expert Lena Dahl
18.45- 19.00 Skogsägare/producent- Stora Enso Johan Bjernulf 19.00-19.30 Panelsamtal och nätverkssamtal
19.30 mingel och fortsatt samtal
Programmet är tight så vi ser detta som en första intro till att närma oss ämnet och sätta in oss arkitekter i kedjan med sikte på att hitta frågor som hur vår roll ser ut/kan se ut. Välkomna!

Anmälan med svar till event@tranatverka.se

Alla kommer med så vi konfirmerar inte men eftersom arrangören ofta bjuder på tilltugg är det vänligt om ni meddelar om ni får förhinder.

Vänliga hälsningar och med önskan om ett fortsatt Gott Nytt Träår för oss alla med mycket fin arkitektur i trä.

Finns det fakta om trä och hälsa?

Vårt nästa träff ger oss möjlighet att resonera kring trämaterialets hälsoaspekter och hur detta har använts i vår omgivning och hur vi kan använda trämaterialet mer medvetet i många situationer. I en studie som presenterades för ett par år sedan, Wood2New, undersöktes hälsoaspekter mer systematiskt. Tomas Nord som då deltog i arbetet berätta om vad som kom fram då och var forskningen står nu. Ernesto Garcia från Nyrens ger sina erfarenheter hur de använt trä i sjukhusmiljöer. Du är välkommen till en kväll där vi kan diskutera hur vi kan dela kunskap om trämaterialets positiva egenskaper och samtala om vad dessa egentligen består i.

Torsdagen den 21 november
Nyrens Arkitektkontor, Nackagatan 4
17.30-19.00

Välkommen

TränätverkA i Göteborg igen på NAF-mässan!

UPPDATERING – NAF GÖTEBORG Vi har fått ändring i vårt program. Frågeställningen är densamma men vi kommer få mycket initierade inblickar i projektet ”Tillverka i Trä” samt i den generella frågeställningen ”Hur ser vår industriella tillverkning inom träbranschen ut idag och vart vill vi nå?” med hjälp av Jens Stålby Fabrikschef Derome Husproduktion och av Dan Engström, Affärsutvecklare Byggprojektering WSA och adjungerad Professor LTU. Vi lovar ett intressant samtal kring ett ämne, innovation, utveckling och industriell tillverkning med materialet trä som vi alla är påverkade av. Vi har möjligheter att välja olika vägar framåt – vilka målbilder är möjliga?

TränätverkA håller i ett samtal på Nordic Architecture Fair i Göteborg kring automatiserad tillverkning i trä. Projektet ”Tillverka i Trä” som för samman både industri och akademi med konkreta testbäddar är i focus men för att närma oss det detaljerade måste vi veta vad vi behöver och hur vår förflyttning ser ut.
Hur ser utmaningarna inom träindustrin ut och hur möter dessa önskemål från samhällsbyggnad och klimat både som arkitekter och med produktionstekniken som industrin utvecklar. Hur kommer vi arkitekter med i detta? Välkommen till ett samtal där Karin Löfgren arkitekt och Trä-& hållbarhetsansvarig hos AIX och Karin Hedlund från White och huvudinstruktör på Chalmers Robotlab, båda för TränätverkA, pratar med Jens Stålby Fabrikschef Derome Husproduktion och Dan Engström, Affärsutvecklare Byggprojektering WSA och adjungerad Professor LTU.
Hela förmiddagen på mässan har träfocus. Följ gärna bla Trästads och övriga trärelaterade program ihop med detta samtal med TränätverkA. Vi har möjlighet att att sammanfatta och och ta upp frågor från dagen och frågor från publik.

Tisdagen den 15 oktober

Klockan 12.30-13.30

Plats Röda Scenen, NAF Nordic Architecture Fair, Göteborg

https://propertyexpo.se/programs/tillverka-i-tra-testbadd-for-robotisering-av-bostader-vad-ar-pa-gang/

TränätverkA på ArkDes

Den 11 juni hade TränätverkA träff på ArkDes där först Jonas Olsson och Linda Kummel berättade om ArkDes uppdrag att arbeta vidare med ”Gestaltad Livsmiljö”, om ThinkTank, Sustain Nordic och om Wood In Construction genom Nordiska Ministerrådet. För att få vidare information om vad som pågår inom dessa projekt går det att se vidare på:

sustainnordic.com
woodinconstruction.net
https://arkdes.se/arkdes-think-tank/

Tränätverk´s träff på ArkDes gav många perspektiv på vår träbyggnadskunskap som är lätt att glömma bort när siktet är ställt allt för snävt framåt. Materialet som finns på ArkDes är bla donerade arkitektritningar från 1900-talet och nästa programpunkt var att intendent Johan Örn hade valt ut tre exempel tänkvärda på byggnader och lagt fram material för oss att titta närmre på.  Ett av dem var Gunnar Mattssons och Tina Wiks museum på Birka och då Tina Wik tursamt var med oss fick vi möjlighet att höra lite närmre om projektet utöver att se de mycket intressanta ritningarna. Konstruktör var Krister Berggren.

Det andra projektet var Lagerhuset av konstruktör och professor Carl Forsell och av arkitekt Gunnar Asplund. Det var en typbyggnad för spannmålsmagasin som ingick i ett statligt program år 1918 där i allt 9 st uppfördes och två finns bevarade idag varav ett ombyggt till bostäder i Eslöv. När ombyggnaden gjordes 2008 blev det det då högsta bostadshuset utfört i trä med sina 31 meter och 10 våningar. Det är en imponerande konstruktion och trästomme i huset och gemensamt för alla de tre byggnaderna vi tog del av var det nära samarbete med konstruktören som varit och fortfarande är fullständigt essentiell för att vi tillsammans skall hitta de verkligt bra lösningarna på uppgifterna vi har i varje projekt. Intressant kan vara att Carl Forsell var ordförande i Svenska Betongföreningen och alla hans publikationer verkar handla om utveckling av betong. Att han då konstruerar denna imponerande träbyggnad i helträ och inte i limträ är nästan lite svårt att förstå idag då träkonstruktion inte ens ingår i ingenjörernas obligatoriska utbildning men då för nästan exakt 100 år sedan var det en självklarhet. Den tredje byggnaden Johan Örn valt ut var ”Villa – Bo med bil” från H55 av Ahlgren, Olsson och Silow AOS och även här var konstruktören essentiell. På 1950-talet togs en industriell byggmetod fram som byggde på byggklotsar som sattes samman till element på plats. Hussystemet kom 1952 att bli AB Elementhus och fabriken låg i Mockfjärd. Vad AOS visade på utställningen i Helsingborg var ett unikt modernt koncept med tekniken som grund. Konstruktörer var Lennart Bergvall och Erik Dahlberg. Huset byggde på en kombination av regelstomme och blocklängder i stavar om ca 20x20cm med en både invändig och utvändig 20mm treskiktspanel och isolering emellan, alltså en tunnare variant av KL-trä. Det finns mycket att fundera vidare över från detta exempel och om hur vi idag talar om hur det industrialiserade byggandet måste få genomslag med sina nödvändiga fördelar. Det blir tydligt att det är exakt samma argument idag som på 50-talet. Utan att själv ännu läst boken dristar jag mig till att tipsa om ISBN 9789144096643 Industriellt Husbygge av Helena Lidelöw mfl. Boken innehåller en omfattande historisk del där mycket om dessa tankar troligen belyses. Nedan en utskrift från byggbeskrivningen Johan Örn hade lagt fram:

”Detta hus är endast ett exempel på hur ett elementhus kan utformas. Möjligheterna till individuell utformning är mycket stora och på nästa sida visar vi några ytterligare exempel.
Grundidén bakom elementhuset är kort sagt bygglådans. ”Byggklotsarna” är standardelement för väggar, golv, och tak som sammanfogats enligt monteringsritningarna. Systemet har medfört, att arbetet på byggplatsen överflyttas till fabriken, där det kan utföras bättre och snabbare och med högre kvalitet.
Ytterpanel och innerpanel av tre lager krysslimmad trä enligt ny metod med högfrekvenshärdning av det vattenbeständiga konsthartslimmet. Sidostycken av hård board med fyllning av kutterspån införd under tryck. Wellitband tätar mellan elementen. Lågt värmegenomgångstal K=0,34 ger låga bränslekostnader. På byggplatsen sammanfogas elementen till väggar och bjälklag. I vissa element är inlagda ledningar för strömställare, vägguttag, vatten- och avloppsrör.
Detta rationella byggnadssätt sänker byggkostnaderna högst avsevärt och ger ett fullt färdigt och inflyttningsklart hus på 14 dagar.”

Som avslutande del fick vi en fin introduktion till biblioteket och dess samlingar och den service som erbjuds. Bibliotikare Lena Biörnstad Wranne hade tagit fram ett urval böcker om träarkitektur för att visa på de olika sorters publikationer som ArkDes har. Hälften av bokbeståndet består av donerade titlar, många från arkitektkontor. Om något saknas i deras samling har de möjlighet att både beställa från andra biliotek och köpa in då det är ett forskningsbibliotek. I vissa perioder är det möjligt att beställa fram ritningar ur arkiven till forkarsalen i fall man vill studera något verk eller byggnad och dess tillblivelseprocess närmre. Det går då även att antingen fotografera materialet själv eller om man vill beställa dessa från museet.

TränätverkA tackar ArkDes för en otroligt givande kväll.

Sommarträff på ArkDes

Välkomma med anmälan till den sista träffen innan sommaren. Vi besöker denna gång ArkDes och får en fin inblick i arkiven med utvalda projekt och ritningar ur vår gemensamma trähistoria. Vi påpekar hela tiden att vi är ett land med rötter i träbyggnationen och hur gör vi då för att hålla kvar denna kunskapstråd. Vi har inte alls 100 år av kunskapsglapp när vi ser på den träarkitektur vi har runt om oss. Men kunskap om byggnation sitter i hela kedjan från beställare-arkitekt och till hantverkaren och förvaltaren och denna kedja måste hållas levande för att bevaras och utvecklas. Detta och mycket annat kan vi prata vidare om denna kväll. Vi får även en presentation om vad som pågår på utställningsfronten och något om de projekt som drivs av ArkDes. Många av dessa har direkt anknytning till vårt område och vi kan samtala om hur vi kan bidra till varandras arbete.


Anmäl er på event@tranatverka.se

FÖRVERKLIGANDE

VÄLKOMMEN TILL TRÄNÄTVERKSTRÄFF DEN 10 APRILFÖRVERKLIGANDE 
Fördelarna med trä känner vi till – Denna kväll fokuserar vi istället på utmaningarna som står i vägen för förverkligande av trähus. Vilka problem gör byggherren tveksam och vilka samhällspolitiska hinder står i vår väg. Dessutom en kort presentation om Sveriges högsta massivträhus och information om TOE, ”Timber online Education”. 

På tränätverksträffen tar vi oss an utmaningarna utifrån ett byggtekniskt perspektiv och svårigheterna inom ramen för samhällsplanering. Vi har bjudit in två erfarna personer som kan ge oss verktygen och peka på de problem där vi kan vara med och flytta fram gränserna. 

Jens Erneholt, Teknisk rådgivare för träkonstruktioner WSP

Jens är utbildad ingenjör och arkitekt, med erfarenhet av genomförda projekt med modern träteknik. Som initiativtagare till Facebook-gruppen ”Vi som älskar TRÄ” och uppskattad föreläsare runtomkring i landet har Jens bidragit med kunskap och omvärldsanalys till branschen. 

Carl Wangel, Head of public affairs and communications Träbyggnadskansliet

Carl Wangel arbetar för att moderna träbyggnader ska prioriteras på den svenska byggmarknaden. Carl har kunskap och erfarenhet gällande näringspolitiska frågor som påverkar samhällsplaneringen och tydliga besked om vad Tränätverket kan göra för skillnad. 

Intro

Kvällen inleds med information om ”Timber Online Education” en utbildningsplattform som initierats av Michael Green och Andrew Waugh, samt presentation av Sveriges just nu högsta massivträhus. 

Varmt Välkomna! 

NÄR?
Onsdagen den 10 april Kl 17.30

VAR?
C.F. Møller Architects, Krukmakargatan 21, Stockholm

OSA!
event@trantverka.se

C.F. Møller bjuder på dryck och snacks

Wood First – vart leder vägen?

Välkomna till vår första träff för i år den 14 mars.

Föreningen Trästad har tillsammans med ett antal samarbetspartners bla Linköpings Universitet, WSP, SKL samt ett antal kommuner arbetat fram en modell för hur kommuner skall kunna få erfarenhet av att även bygga i trä och hur de skall göra i planarbete och upphandling för att även inkludera detta material i sina upphandlingar. Modellen är ännu ej helt klar men vi får en inblick i arbetet. Vi hoppas på en intressant kväll med många funderingar. Om du är arkitekt och vill delta anmäl dig på event@tranatverka.se

Design of timber-based hybrid structures 7,5p

Vidareutbildning – konstruktörer och arkitekter i samarbete om hybrider och trä.

TränätverkA ser det som viktigt att belysa våra gemensamma frågeställningar kring träarkitektur och därmed är själva processen för det arkitektoniska viktigt och särskilt i kreativt samarbete med konstruktören. Därför vill vi hjälpa till och sprida information om denna kurs på KTH som är öppen även för yrkesutövande arkitekter.
Det pågår samtal på många fronter hur vi arkitekter på bästa sätt kan ägna oss åt ett kontinuerligt lärande även efter avslutad grundutbildning. Särskilt gäller detta träarkitektur. https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AF232U?l=en