Samspel och nystart 2021 för TränätverkA i Malmö

FINISSAGE: WOODLIFE SWEDEN

Den 25 augusti kl 16.00 – 17.30 + efterföljande mingel

var: Form/Design Center Malmö

I samarbete med Sveriges Arkitekter bjuder vi in till samtal och finissage för utställningen Woodlife Sweden.

Denna kväll anordnar vi vår första kväll i Skåne. Vi inbjuder till samtal kring samspelet kring det vi gestaltar och bygger. Vad händer utanför, vad samspelar vi med och hur ser sammanhanget ut utanför och sammanhanget i det större perspektivet. Hur förhåller sig tiden till samspelet…vad är viktigt nu och vad är viktigt framöver. Klimatet så klart, där LFM30 är ett exempel på viktig plattform för byggande. Och vårt välmående, hur samspelar vår hälsa med det byggda och samspelet med miljön runt om det byggda. Vad vet vi och vad tror vi. Vilka drivkrafter i samhället leder i en positiv riktning för utveckling och vilken roll spelar trä, träd och landskapets gestaltning i detta.

Med bakgrund av ändrade levnadsmönster, på grund av både corona och av ett allt snabbare förändrat klimat, samtalar vi kring alla de möjligheter som klok gestaltning kan ge, i byggnader såväl som utemiljö. Vi presenterar temat och frågeställningen och bjuder in till ett gemensamt samtal med dig som deltagare.

I panelen

  • Anna Bengtsson, Landskapsarkitekt SLU – Evidensbaserad hälsofrämjande design i utemiljön
  • Karin Löfgren, Arkitekt AIX Arkitekter, Hållbarhets- och träbyggnadsstrateg – Om utemiljöns gestaltning för hållbarhet och hälsa mot 2030
  • Pi Ekblom, Arkitekt och delägare Gaia arkitektur – Hembygdsutveckling på Sollerön, gestaltning utifrån hela system.
  • Susanne Rudenstam, Kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli, samarbetspart i Woodlife Sweden samt i ledningsgruppen för LFM30
  • Tove Dumon Wallsten, arkitekt, projektledare och producent på Sveriges Arkitekter och för Woodlife Sweden

Begränsat antal platser. Vi kommer vid tidpunkten följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna sammankomster.

Vi återkommer med information när anmälan öppnar ca två veckor innan.
Varmt välkomna