Att flytta det byggda att flytta en stad – Kiruna – byggnader i trä ur ArkDes arkiv.

ArkDes 18 augusti 2020 – TränätverkA Kiruna Forever 17.30-19.30

Vi är väldigt glada att nu sända ut en ”save the date” samt möjlighet till tidig anmälan för höstens första TränätverkA-träff. Pga Corona fick vi ändra våra planerade träffar och sätta dem alla på vänt men inför hösten kommer vi genomföra våra program igen.

Vi måste fortsätta att nätverka och hålla igång våra samtal och kunskapen kring arkitekturen och gestaltningen i trä är viktigare än någonsin.

Vi kör alltså igång med en träff och specialguidning på ArkDes och vi gör det med begränsat antal deltagare så vi kan hålla det avstånd som FHM anger. Kvällens tema handlar om trä, flyttbarhet och Kiruna. ArkDes samling innehåller många skatter som också är högst relevanta för dagens samhälle. De ligger också till grund för utställningen Kiruna Forever. Vi inleder kvällen med en tur i utställningen och går sedan till forskarservice där intendent Madeléne Beckman plockat upp ritningar och samlingsmaterial på träbygg- nader i Kiruna. Fokus för diskussionen kommer handla om flyttbarheten av trästrukturer. Flyttbarhet – demonterbarhet – möjlighet att återanvända/återbygga – vad har detta varit historiskt och vad kan det vara idag?

Vi hoppas på fint väder och möjlighet till lagom mingel i trädgården efteråt.

Då antalet platser är begränsat kommer ni få en bekräftelse senast den 11 augusti om ni kommit med.

TränätverkA önskar er alla en fin återhämtande sommar

TränätverkA – får utmärkelse vid Arkitekturgalan!

Igår den 10 mars på den årliga arkitekturgalan blev TränätverkA fint uppmärksammat med utmärkelsen ”Årets Miljöpionjär”. Vi är så klart mycket glada för detta och vi är särskilt glada för själva motivationen;

”Årets miljöpionjär är ett bjussigt nätverk som delar med sig av inspiration, systemlösningar och lyckade projekt kring träbyggnad. Här flödar diskussion och kunskapsinsamling över företagsgränserna – allt för att flytta fram arkitektkårens gemensamma träkompetens. TränätverkA:s mål är att arkitekten har en ledande roll i svenskt träbyggande.”

Vi tog emot ett pris som representanter för alla Er som är med och utgör själva nätverket varje gång vi träffas och för alla Er som med stor energi är värdkontor och medarrangerar våra möten. Vi är nu över 300 engagerade i träarkitektur som bjuds in till våra träffar och vi vill så klart bli fler!
Ett stort GRATTIS till utmärkelsen till oss alla!

Design of timber-based hybrid structures, KTH

TränätverkA vill uppmärksamma alla arkitekter och konstruktörer som letar efter ett unikt tillfälle att dels fördjupa sina kunskaper om träkonstruktion dels fördjupa möjligheterna till samarbete och kontakter mellan konstruktörer och arkitekter att anmälan till denna kurs om 7,5p i hybridkonstruktion med trä är öppen. Kursstart är 17 mars 2020. För vidare frågor kontakta Prof. Roberto Crocetti (Course Coordinator); crocetti@kth.se

TränätverkA deltar i diskussioner om möjligheter för vidareutbildning inom arkitektur och träkonstruktion och vi kommer återkomma till detta framöver.

KTH Civil and Architectural Engineering, Building Materials
Master level course:
Design of timber-based hybrid structures (AF2302, AF232U), 7,5 credits

Contact persons: Prof. Roberto Crocetti (Course Coordinator); crocetti@kth.se
Prof. Magnus Wålinder (Course Examiner); walinder@kth.se

Course schedule: Period 4, 2020, week 12-23; Tuesdays and Thursdays day time. The course is mainly project based, completed by introductory lectures, seminars and tutorials.  Course fee for industrial participants (uppdragsutbildning AF232U): 20 kSEK, excl VAT.

Intended learning outcomes

The overall goal of the course is to give knowledge about wood and wood-based materials and how these can be combined with other materials in structural and architectural applications. Analysis and design methods of timber-based hybrid components and systems are studied. After having passed the course the student should:

 • Understand the physical and mechanical behaviour of different wood species and wood-based materials
 • Gain understanding about how different forms influence the efficiency and the aesthetics  of structures
 • Gain knowledge about bridges and large span-structures made of timber-based materials
 • Gain knowledge about the use of timber and timber-based structures 
 • Understand both possibilities and limitations of timber when used in structures
 • Understand, analyse and design wood-based hybrid components
 • Understand, analyse and design timber-based hybrid systems
 • Gain knowledge about connection techniques for timber-based hybrid members and structures
 • Be able to design timber-based components
 • Be aware about possible failure modes of timber based hybrid structures

Course main content

 • Mechanical properties of wood
  • Durability and methods for enhancement of durability of wood
  • Significant properties of some wood species (e.g. spruce, pine, beech, birch)
 • Theory of full and partial composite action
 • Engineering wood products (EWP)
 • Wood-based hybrid components and systems
 • Mechanical connections
 • Timber and timber-based structures in architecture
 • Timber-based bridges and large-span structures

Further information

 1. Planned study visits at:
 2. Timber manufacturer/s 
 3. Existing timber and hybrid structures
 • Student seminars on topics agreed with the supervisor

As a basis for the seminar, the students must write a state-of-the-art report on a topic agreed with the supervisor. The topics will be presented at the course introduction, see course schedule. The work shall be performed by groups of 2-3 students. 

 • Project work 

The project work shall be performed by groups of 2-3 students, possibly consisting of both architects and engineers. The project work concerns planning, design and construction of a pedestrian bridge made of timber-based hybrid materials with span 6m and width 2.5m. The bridge shall fulfil a number of given requirements, such as:

 • Strength
  • Stiffness
  • Cost-efficiency
  • Aesthetics
  • Durability
  • Easy to assemble and dissemble
  • Etc.
 • Examination
 • Approved student seminar and report
 • Approved project work and oral presentation 
 • Mini-exam

Design of timber-based hybrid structures (AF2302, AF232U), 7,5 creditsDetailed Course Schedule (preliminary)

The lecture room is Lallerstedt, Osquars backe 31, KTHB, floor 4, KTH Campus

wDay/DateTimeTeacherCurriculum
12Tue 17/310.00 – 12.0013.00 – 17.00RC & MWIntroduction to the course Introduction of the timber hybrid bridge project Timber based hybrid components and systems -why?Form and forcesTimber-based structural typesTimber-based bridges
13Tue 24/308.00 – 12.0013.00 – 17.00MWDurability of woodDifferent wood species and EWPsFormation of groups and choice of seminar topic*
13Thu 26/308.00– 12.0013.00 – 16.00RCConnections Discussion of seminar topic with the supervisorsTutorials on bridge project
14Tue 31/310.00 – 12.0013.00 – 17.00RCFull and partial composite action in timber based hybrid structuresStudent presentation- seminar topic “Durability of wood, different wood species and EWPs”Student presentation- seminar topic “Connection 1”Tutorials on bridge project
14Thur 2/409.00 – 12.0013.00 – 16.00RCDesign of CLT structuresStudent presentation- seminar topic “Full and partial composite action”Student presentation- seminar topic “Connection 2”Tutorials on bridge project
15Tue 7/410.00 – 12.0013.00 – 17.00RC Timber-concrete, timber-steel and timber-FRP composite structuresStudent presentation- seminar topic “CLT structures”Tutorials on bridge project
17Tue 21/410.00 – 12.0013.00 – 17.00BN Timber-timber composite structuresStudent presentation- seminar topic “Timber-concrete  timber-Steel and timber-FRP composite structures”Tutorials on bridge project
17Thu 23/408.00 – 12.0013.00 – 17.00RC Bridges and large span structures of timber-based hybrid materials.Student presentation- seminar topic “Timber-timber composite structures”Tutorials on bridge project 
18Tue 28/410.00 – 12.0013.00 – 17.00PL Structural expression in architectureStudent presentation- seminar topic “Timber based large span structures”Tutorials on bridge project
19Mon-Tue 4-5/408.00 – 17.0008.00 – 21.00 Study trip to glulam and CLT manufactures and building sites
19Thur 07/508.00 – 12.0013.00 – 17.00 Student presentation- seminar topic “Structural expression in architecture”Tutorials on bridge project
20Tue 07/508.00 – 12.0013.00 – 17.00 Final Presentation and test of bridges
21Date not defined  Mini-exam

RC = Roberto Crocetti; MW = Magnus Wålinder; BN = Bert Norlin: PL: Peter Lynch

* Possible seminar topics:

 1. Durability of wood, different wood species and EWPs
 2. CLT structures
 3. Timber-based hybrid structures for large span applications
 4. Composite timber-concrete  timber-steel, timber-FRP structures
 5. Composite timber-timber structures
 6. Multi-shear timber connections with slotted-in plates and dowels
 7. Timber connections with bonded-in rods
 8. Innovative connection types
 9. Theory of partial and full composite action in timber-based hybrid structures
 10. Timber-based structural expression in architecture 

Göra skillnad med trä och kunskap

Den 19 februari är det dags för nästa TränätverkA-träff.
Denna gång är det Murman Arkitekter som är värd och vi får möjlighet att samtala med Martin Erlandsson en av Sveriges främste experter på klimatdeklarationer.

Vi hoppas på en kväll där vi verkligen kan samtala om vad som har betydelse för att kunna nå netto noll för klimatet. Vilken roll spelar det att bygga i trä och hur skall vi göra? Det finns kloka sätt att hantera klimatberäkningar och trämaterialet ger oss bra förutsättningar men det räcker inte att byta ut slentrianmässigt utan det krävs mer.
Den goda arkitektoniska gestaltningen är avgörande för om en byggnad blir hållbar över tid och får leva länge. Därför måste vi arkitekter ha kunskap om materialen även ur CO2-aspekt så att inte ogenomtänkta materialbyten försämrar gestaltning och därmed hållbarheten. Det handlar även om materialeffektivitet och även detta är en viktig gestaltningsparameter.
Men vad är det som verkligen spelar roll i byggprocessen för ”netto noll”. Vet vi det? Vi har tillsammans med Martin skissat på kvällens nedslag så här;

– Kortare introduktion till LCA (hur görs en digital klimatberäkning), samt frågor kopplade till LCA inklusive, substitionseffekter, hantering av utsläppsrätter och kompensationsåtgärder, koldioxidinfångning (CCS/BECSS) 
och lagring, äkta negativa utsläpp, klimatbudget)

– Nyheter på gång från Boverkets utredning om ”steg 2” såsom gränsvärde för olika byggnader och vad ska klimatdeklarationen innehåll. Kanske någon bild från uppdrag till NV och BoV som beskriver sektorns 
klimatpåverkan till 2045

– Hur står sig träbyggnader i förhållande till andra material?

Välkommen till en extra spännande kväll med kikhål mot en snar framtid. Anmälan som vanligt till event@tranatverka.se
och vi träffas 17.30 hos Murmans Arkitektkontor, Peter Myndes backe 12.

Välkomna

Karin och Pi

Den hållbara skogen – vad är det? Välkommen till ett angeläget konstruktivt nätverkssamtal.

INBJUDAN TILL NÄSTA ÅRS FÖRSTA TRÄNÄTVERKA-MÖTE – OM SKOGEN –

Hållbart träbyggande

DEN 23 JAN
MED UTGÅNGSPUNKT I SKOGARNA
I SAMARBETE MED ARKITEMA

Träbyggande förknippas starkt med hållbarhet, men för att det skall vara det krävs en hållbar råvara, från hållbart förvaltade skogar. Men vad betyder egentligen ett hållbart skogsbruk? Hur balanseras ekonomiska intressen med ekologiska och sociala aspekter?

Under TränätverkA:s första träff 2020 har vi samlat ihop en grupp sakkunniga med olika insikter i ämnet. Kom och lyssna och diskutera kring hur vi säkerställer att det vi bygger i trä är hållbart på riktigt, med utgångspunkt i skogarna.

Talarlistan och programmet ser ut så här:
17.30-18.00 Introduktion och förmingel
18.00-18.15 Skogsstyrelsen – Hillevi Eriksson
18.15-18.30 Naturskyddsföreningen – Louise Karlberg
18.30-18.45 FSC- expert Lena Dahl
18.45- 19.00 Skogsägare/producent- Stora Enso Johan Bjernulf 19.00-19.30 Panelsamtal och nätverkssamtal
19.30 mingel och fortsatt samtal
Programmet är tight så vi ser detta som en första intro till att närma oss ämnet och sätta in oss arkitekter i kedjan med sikte på att hitta frågor som hur vår roll ser ut/kan se ut. Välkomna!

Anmälan med svar till event@tranatverka.se

Alla kommer med så vi konfirmerar inte men eftersom arrangören ofta bjuder på tilltugg är det vänligt om ni meddelar om ni får förhinder.

Vänliga hälsningar och med önskan om ett fortsatt Gott Nytt Träår för oss alla med mycket fin arkitektur i trä.

Finns det fakta om trä och hälsa?

Vårt nästa träff ger oss möjlighet att resonera kring trämaterialets hälsoaspekter och hur detta har använts i vår omgivning och hur vi kan använda trämaterialet mer medvetet i många situationer. I en studie som presenterades för ett par år sedan, Wood2New, undersöktes hälsoaspekter mer systematiskt. Tomas Nord som då deltog i arbetet berätta om vad som kom fram då och var forskningen står nu. Ernesto Garcia från Nyrens ger sina erfarenheter hur de använt trä i sjukhusmiljöer. Du är välkommen till en kväll där vi kan diskutera hur vi kan dela kunskap om trämaterialets positiva egenskaper och samtala om vad dessa egentligen består i.

Torsdagen den 21 november
Nyrens Arkitektkontor, Nackagatan 4
17.30-19.00

Välkommen

TränätverkA i Göteborg igen på NAF-mässan!

UPPDATERING – NAF GÖTEBORG Vi har fått ändring i vårt program. Frågeställningen är densamma men vi kommer få mycket initierade inblickar i projektet ”Tillverka i Trä” samt i den generella frågeställningen ”Hur ser vår industriella tillverkning inom träbranschen ut idag och vart vill vi nå?” med hjälp av Jens Stålby Fabrikschef Derome Husproduktion och av Dan Engström, Affärsutvecklare Byggprojektering WSA och adjungerad Professor LTU. Vi lovar ett intressant samtal kring ett ämne, innovation, utveckling och industriell tillverkning med materialet trä som vi alla är påverkade av. Vi har möjligheter att välja olika vägar framåt – vilka målbilder är möjliga?

TränätverkA håller i ett samtal på Nordic Architecture Fair i Göteborg kring automatiserad tillverkning i trä. Projektet ”Tillverka i Trä” som för samman både industri och akademi med konkreta testbäddar är i focus men för att närma oss det detaljerade måste vi veta vad vi behöver och hur vår förflyttning ser ut.
Hur ser utmaningarna inom träindustrin ut och hur möter dessa önskemål från samhällsbyggnad och klimat både som arkitekter och med produktionstekniken som industrin utvecklar. Hur kommer vi arkitekter med i detta? Välkommen till ett samtal där Karin Löfgren arkitekt och Trä-& hållbarhetsansvarig hos AIX och Karin Hedlund från White och huvudinstruktör på Chalmers Robotlab, båda för TränätverkA, pratar med Jens Stålby Fabrikschef Derome Husproduktion och Dan Engström, Affärsutvecklare Byggprojektering WSA och adjungerad Professor LTU.
Hela förmiddagen på mässan har träfocus. Följ gärna bla Trästads och övriga trärelaterade program ihop med detta samtal med TränätverkA. Vi har möjlighet att att sammanfatta och och ta upp frågor från dagen och frågor från publik.

Tisdagen den 15 oktober

Klockan 12.30-13.30

Plats Röda Scenen, NAF Nordic Architecture Fair, Göteborg

https://propertyexpo.se/programs/tillverka-i-tra-testbadd-for-robotisering-av-bostader-vad-ar-pa-gang/

TränätverkA på ArkDes

Den 11 juni hade TränätverkA träff på ArkDes där först Jonas Olsson och Linda Kummel berättade om ArkDes uppdrag att arbeta vidare med ”Gestaltad Livsmiljö”, om ThinkTank, Sustain Nordic och om Wood In Construction genom Nordiska Ministerrådet. För att få vidare information om vad som pågår inom dessa projekt går det att se vidare på:

sustainnordic.com
woodinconstruction.net
https://arkdes.se/arkdes-think-tank/

Tränätverk´s träff på ArkDes gav många perspektiv på vår träbyggnadskunskap som är lätt att glömma bort när siktet är ställt allt för snävt framåt. Materialet som finns på ArkDes är bla donerade arkitektritningar från 1900-talet och nästa programpunkt var att intendent Johan Örn hade valt ut tre exempel tänkvärda på byggnader och lagt fram material för oss att titta närmre på.  Ett av dem var Gunnar Mattssons och Tina Wiks museum på Birka och då Tina Wik tursamt var med oss fick vi möjlighet att höra lite närmre om projektet utöver att se de mycket intressanta ritningarna. Konstruktör var Krister Berggren.

Det andra projektet var Lagerhuset av konstruktör och professor Carl Forsell och av arkitekt Gunnar Asplund. Det var en typbyggnad för spannmålsmagasin som ingick i ett statligt program år 1918 där i allt 9 st uppfördes och två finns bevarade idag varav ett ombyggt till bostäder i Eslöv. När ombyggnaden gjordes 2008 blev det det då högsta bostadshuset utfört i trä med sina 31 meter och 10 våningar. Det är en imponerande konstruktion och trästomme i huset och gemensamt för alla de tre byggnaderna vi tog del av var det nära samarbete med konstruktören som varit och fortfarande är fullständigt essentiell för att vi tillsammans skall hitta de verkligt bra lösningarna på uppgifterna vi har i varje projekt. Intressant kan vara att Carl Forsell var ordförande i Svenska Betongföreningen och alla hans publikationer verkar handla om utveckling av betong. Att han då konstruerar denna imponerande träbyggnad i helträ och inte i limträ är nästan lite svårt att förstå idag då träkonstruktion inte ens ingår i ingenjörernas obligatoriska utbildning men då för nästan exakt 100 år sedan var det en självklarhet. Den tredje byggnaden Johan Örn valt ut var ”Villa – Bo med bil” från H55 av Ahlgren, Olsson och Silow AOS och även här var konstruktören essentiell. På 1950-talet togs en industriell byggmetod fram som byggde på byggklotsar som sattes samman till element på plats. Hussystemet kom 1952 att bli AB Elementhus och fabriken låg i Mockfjärd. Vad AOS visade på utställningen i Helsingborg var ett unikt modernt koncept med tekniken som grund. Konstruktörer var Lennart Bergvall och Erik Dahlberg. Huset byggde på en kombination av regelstomme och blocklängder i stavar om ca 20x20cm med en både invändig och utvändig 20mm treskiktspanel och isolering emellan, alltså en tunnare variant av KL-trä. Det finns mycket att fundera vidare över från detta exempel och om hur vi idag talar om hur det industrialiserade byggandet måste få genomslag med sina nödvändiga fördelar. Det blir tydligt att det är exakt samma argument idag som på 50-talet. Utan att själv ännu läst boken dristar jag mig till att tipsa om ISBN 9789144096643 Industriellt Husbygge av Helena Lidelöw mfl. Boken innehåller en omfattande historisk del där mycket om dessa tankar troligen belyses. Nedan en utskrift från byggbeskrivningen Johan Örn hade lagt fram:

”Detta hus är endast ett exempel på hur ett elementhus kan utformas. Möjligheterna till individuell utformning är mycket stora och på nästa sida visar vi några ytterligare exempel.
Grundidén bakom elementhuset är kort sagt bygglådans. ”Byggklotsarna” är standardelement för väggar, golv, och tak som sammanfogats enligt monteringsritningarna. Systemet har medfört, att arbetet på byggplatsen överflyttas till fabriken, där det kan utföras bättre och snabbare och med högre kvalitet.
Ytterpanel och innerpanel av tre lager krysslimmad trä enligt ny metod med högfrekvenshärdning av det vattenbeständiga konsthartslimmet. Sidostycken av hård board med fyllning av kutterspån införd under tryck. Wellitband tätar mellan elementen. Lågt värmegenomgångstal K=0,34 ger låga bränslekostnader. På byggplatsen sammanfogas elementen till väggar och bjälklag. I vissa element är inlagda ledningar för strömställare, vägguttag, vatten- och avloppsrör.
Detta rationella byggnadssätt sänker byggkostnaderna högst avsevärt och ger ett fullt färdigt och inflyttningsklart hus på 14 dagar.”

Som avslutande del fick vi en fin introduktion till biblioteket och dess samlingar och den service som erbjuds. Bibliotikare Lena Biörnstad Wranne hade tagit fram ett urval böcker om träarkitektur för att visa på de olika sorters publikationer som ArkDes har. Hälften av bokbeståndet består av donerade titlar, många från arkitektkontor. Om något saknas i deras samling har de möjlighet att både beställa från andra biliotek och köpa in då det är ett forskningsbibliotek. I vissa perioder är det möjligt att beställa fram ritningar ur arkiven till forkarsalen i fall man vill studera något verk eller byggnad och dess tillblivelseprocess närmre. Det går då även att antingen fotografera materialet själv eller om man vill beställa dessa från museet.

TränätverkA tackar ArkDes för en otroligt givande kväll.

Sommarträff på ArkDes

Välkomma med anmälan till den sista träffen innan sommaren. Vi besöker denna gång ArkDes och får en fin inblick i arkiven med utvalda projekt och ritningar ur vår gemensamma trähistoria. Vi påpekar hela tiden att vi är ett land med rötter i träbyggnationen och hur gör vi då för att hålla kvar denna kunskapstråd. Vi har inte alls 100 år av kunskapsglapp när vi ser på den träarkitektur vi har runt om oss. Men kunskap om byggnation sitter i hela kedjan från beställare-arkitekt och till hantverkaren och förvaltaren och denna kedja måste hållas levande för att bevaras och utvecklas. Detta och mycket annat kan vi prata vidare om denna kväll. Vi får även en presentation om vad som pågår på utställningsfronten och något om de projekt som drivs av ArkDes. Många av dessa har direkt anknytning till vårt område och vi kan samtala om hur vi kan bidra till varandras arbete.


Anmäl er på event@tranatverka.se

FÖRVERKLIGANDE

VÄLKOMMEN TILL TRÄNÄTVERKSTRÄFF DEN 10 APRILFÖRVERKLIGANDE 
Fördelarna med trä känner vi till – Denna kväll fokuserar vi istället på utmaningarna som står i vägen för förverkligande av trähus. Vilka problem gör byggherren tveksam och vilka samhällspolitiska hinder står i vår väg. Dessutom en kort presentation om Sveriges högsta massivträhus och information om TOE, ”Timber online Education”. 

På tränätverksträffen tar vi oss an utmaningarna utifrån ett byggtekniskt perspektiv och svårigheterna inom ramen för samhällsplanering. Vi har bjudit in två erfarna personer som kan ge oss verktygen och peka på de problem där vi kan vara med och flytta fram gränserna. 

Jens Erneholt, Teknisk rådgivare för träkonstruktioner WSP

Jens är utbildad ingenjör och arkitekt, med erfarenhet av genomförda projekt med modern träteknik. Som initiativtagare till Facebook-gruppen ”Vi som älskar TRÄ” och uppskattad föreläsare runtomkring i landet har Jens bidragit med kunskap och omvärldsanalys till branschen. 

Carl Wangel, Head of public affairs and communications Träbyggnadskansliet

Carl Wangel arbetar för att moderna träbyggnader ska prioriteras på den svenska byggmarknaden. Carl har kunskap och erfarenhet gällande näringspolitiska frågor som påverkar samhällsplaneringen och tydliga besked om vad Tränätverket kan göra för skillnad. 

Intro

Kvällen inleds med information om ”Timber Online Education” en utbildningsplattform som initierats av Michael Green och Andrew Waugh, samt presentation av Sveriges just nu högsta massivträhus. 

Varmt Välkomna! 

NÄR?
Onsdagen den 10 april Kl 17.30

VAR?
C.F. Møller Architects, Krukmakargatan 21, Stockholm

OSA!
event@trantverka.se

C.F. Møller bjuder på dryck och snacks