Sommarträff på ArkDes

Välkomma med anmälan till den sista träffen innan sommaren. Vi besöker denna gång ArkDes och får en fin inblick i arkiven med utvalda projekt och ritningar ur vår gemensamma trähistoria. Vi påpekar hela tiden att vi är ett land med rötter i träbyggnationen och hur gör vi då för att hålla kvar denna kunskapstråd. Vi har inte alls 100 år av kunskapsglapp när vi ser på den träarkitektur vi har runt om oss. Men kunskap om byggnation sitter i hela kedjan från beställare-arkitekt och till hantverkaren och förvaltaren och denna kedja måste hållas levande för att bevaras och utvecklas. Detta och mycket annat kan vi prata vidare om denna kväll. Vi får även en presentation om vad som pågår på utställningsfronten och något om de projekt som drivs av ArkDes. Många av dessa har direkt anknytning till vårt område och vi kan samtala om hur vi kan bidra till varandras arbete.


Anmäl er på event@tranatverka.se

FÖRVERKLIGANDE

VÄLKOMMEN TILL TRÄNÄTVERKSTRÄFF DEN 10 APRILFÖRVERKLIGANDE 
Fördelarna med trä känner vi till – Denna kväll fokuserar vi istället på utmaningarna som står i vägen för förverkligande av trähus. Vilka problem gör byggherren tveksam och vilka samhällspolitiska hinder står i vår väg. Dessutom en kort presentation om Sveriges högsta massivträhus och information om TOE, ”Timber online Education”. 

På tränätverksträffen tar vi oss an utmaningarna utifrån ett byggtekniskt perspektiv och svårigheterna inom ramen för samhällsplanering. Vi har bjudit in två erfarna personer som kan ge oss verktygen och peka på de problem där vi kan vara med och flytta fram gränserna. 

Jens Erneholt, Teknisk rådgivare för träkonstruktioner WSP

Jens är utbildad ingenjör och arkitekt, med erfarenhet av genomförda projekt med modern träteknik. Som initiativtagare till Facebook-gruppen ”Vi som älskar TRÄ” och uppskattad föreläsare runtomkring i landet har Jens bidragit med kunskap och omvärldsanalys till branschen. 

Carl Wangel, Head of public affairs and communications Träbyggnadskansliet

Carl Wangel arbetar för att moderna träbyggnader ska prioriteras på den svenska byggmarknaden. Carl har kunskap och erfarenhet gällande näringspolitiska frågor som påverkar samhällsplaneringen och tydliga besked om vad Tränätverket kan göra för skillnad. 

Intro

Kvällen inleds med information om ”Timber Online Education” en utbildningsplattform som initierats av Michael Green och Andrew Waugh, samt presentation av Sveriges just nu högsta massivträhus. 

Varmt Välkomna! 

NÄR?
Onsdagen den 10 april Kl 17.30

VAR?
C.F. Møller Architects, Krukmakargatan 21, Stockholm

OSA!
event@trantverka.se

C.F. Møller bjuder på dryck och snacks

Wood First – vart leder vägen?

Välkomna till vår första träff för i år den 14 mars.

Föreningen Trästad har tillsammans med ett antal samarbetspartners bla Linköpings Universitet, WSP, SKL samt ett antal kommuner arbetat fram en modell för hur kommuner skall kunna få erfarenhet av att även bygga i trä och hur de skall göra i planarbete och upphandling för att även inkludera detta material i sina upphandlingar. Modellen är ännu ej helt klar men vi får en inblick i arbetet. Vi hoppas på en intressant kväll med många funderingar. Om du är arkitekt och vill delta anmäl dig på event@tranatverka.se

Design of timber-based hybrid structures 7,5p

Vidareutbildning – konstruktörer och arkitekter i samarbete om hybrider och trä.

TränätverkA ser det som viktigt att belysa våra gemensamma frågeställningar kring träarkitektur och därmed är själva processen för det arkitektoniska viktigt och särskilt i kreativt samarbete med konstruktören. Därför vill vi hjälpa till och sprida information om denna kurs på KTH som är öppen även för yrkesutövande arkitekter.
Det pågår samtal på många fronter hur vi arkitekter på bästa sätt kan ägna oss åt ett kontinuerligt lärande även efter avslutad grundutbildning. Särskilt gäller detta träarkitektur. https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AF232U?l=en

Två byggplatsbesök och ett seminarium i november – i Stockholm och Göteborg

November är en hektisk månad för TränätverkA för denna månad har vi tre högintressanta träffar. Tengbom både i Stockholm och Göteborg öppnar upp för alla i TränätverkA att på plats besöka pågående bygge med stomme i limträ och massivträ. Det finns mycket att samtala kring och utbyta erfarenheter kring i båda projekten. Dagen efter mötet i Göteborg har vi vårt första TränätverkA samtal – seminarium där vi fokuserar ännu mer på själva utbytet av erfarenheter och tankar om hur vi kan agera vidare och puffa ännu mer för de gemensamma delarna inom arkitektur och träbyggnad. För att inte röra till det väntar vi med att annonsera denna träff tills efter Trikåfabriken den 8 november.

Kort rapport från Trä & Teknikmässan i Göteborg

TränätverkA var inbjudet att presentera oss på mässan i Göteborg med både egen programpunkt under dagen och med nätverksträff på kvällen och vi stod även med som första besöksstopp för HM Konungens privata besök på mässan.

Programpunkten handlade om hur många träprojekt idag rymmer frågeställningar som vi alla kan hjälpas åt med lösningar för. Det gäller tex. hur en beställare som bygger sina första trähus kan göra detta på ett tryggt sätt genom att ta del av tidigare erfarenheter gjorda av andra i branschen och lägga in många kontrollpunkter där de själv eller kommunen känner osäkerhet. Resultatet blev bra och gav mersmak. Ett anat exempel som togs upp var hur viktigt det är för en bra projektering att en träkunnig konstruktör är med även i det tidigaste utformningsskedet om trämaterialet skall utnyttjas arkitektoniskt, konstruktiv och ekonomiskt i större byggnader.

På kvällen tog Jonas Runberger vid och berättade hur han arbetat med digitaliseringsverktyg och träarkitektur och vilka möjligheter detta kan ge. Han visade exempel bla på en bro i ett problematiskt läge där den resulterande formen var kombinationen av en stark formtanke och platsens förutsättningar men där själva utförandet varit svårt att räkna sig fram till ifall digitaliseringsverktyget ej funnits.

Efter mötet blev det mingel och samtal och det blev många trådar att dra vidare i. En av de roligaste var att vi nu har ett Göteborgskontor med som tagit stafettpinnen och håller på att sätta samman en träff. Vi annonserar detta så fort allt är på plats med det praktiska.

Trä & Teknikmässan i Göteborg – mer på gång i programmet

Vi är väldigt glada att vi får möjlighet att presentera nätverksplattformen i Göteborg och på ett så bra forum som Trä & Teknikmässan. Är du på mässan är du varmt välkommen att komma förbi på kvällen de 29 september kl 17.

Programet är fortfarande under finslipning av arrangörerna och förutom själva nätverksträffen kommer vi även vara med i ett intressant samtal på onsdagen kl 16.00-17.00 om ”Träarkitekturs specifika möjligheter till vacker gestaltning – vad betyder det?” Med på samtalet förutom, TränätverkA är Linda Camara från Tengbom och Björn Siersjö, Stadsarkitekt i Göteborg. Det vi tycker är roligt med denna sammansättning är att vi får möjlighet att dra de trådar som började innan sommaren i Almedalsveckan vidare och vi har nog alla med sommarens distans funderat vidare på de synpunkter som kom upp då. Det som framkom där var till exempel vikten av att få med arkitektens möjlighet till övergripande avvägningar tidigt i processen om det nu är så att vi kommer bygga fort och mycket i en relativt ny teknik. Detta i ett brett perspektiv som startar med programdefinitionen innan ens detaljplanen är på plats. Här har vi arkitekter möjlighet att samverka om en hel rad generella gemensamma frågor och vi hoppas vi kan hjälpas åt att synliggöra dessa bla. annat genom TränätverkA.

Vårt nätverksmöte börjar direkt efter så det kommer bli möjlighet att delta aktivt med både mingel och inlägg med egna synpunkter. Jonas Runberger tar sedan vid och förklarar vad hans forsknings och utvecklingsarbete handlar om. Han arbetar verkligen med teknikfronten när det gäller några av träets möjligheter.

Vi hoppas TränätverkA kan vara ett diskussionsforum även för arkitekter i Göteborg och välkomnar om något/någon vill hålla en nätverksträff. Vi annonserar då detta i våra kanaler och hjälper till med inbjudan. Vi svarar gärna på frågor om detta. Antingen maila eller träffa oss på tisdag eller onsdag på mässan.

https://traochteknik.se/programs/tra-i-nya-digitala-former/